ขนาด
นกน้ำที่พบในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
 • 6 สิงหาคม 2561
 • 778

นกกวัก

ลักษณะทั่วไป ขนาด 28-36 ซ.ม. ปากตรงสีเขียวเหลือง โคนปากบนสีแดง ตาสีแดง หน้าผาก หน้า คอ อกและท้องสีขาว ลำตัวด้านบน กระหม่อม ท้ายทอยสีดำ ขนคลุมไหล่ หลัง และปีกสีน้ำตาลเข้มเกือบดำ ลำตัวด้านล่าง ก้นสีน้ำตาลแดง แข้งและตีนสีเหลือง นิ้วตีนยาว นกวัยอ่อน ลำตัวด้านบน สีน้ำตาลเทา ลำตัวด้านล่างสีขาวไม่สดใส ถิ่นอาศัย ป่าชายเลน พื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง แหล่งน้ำกร่อยชายฝั่ง

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • พื้นที่อนุรักษ์
  หมายถึง พื้นที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ นิเวศ หรือวัฒนธรรมที่ควรจะอนุรักษ์ไว้สำหรับลูกหลานในอนาคต พื้นที่คุ้มครองถูกกำหนดขึ้นตามกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ เพื่อให้เกิดการจัดการในรูปแบบต่างๆ เช่น อุทยานแห่งชาติ ป่าสงวน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า การจัดการของพื้นที่คุ้มครองจะมีความหลากหลาย ตั้งแต่พื้นที่ที่มีการจำกัดการเข้าถึงของประชาชนจนถึงพื้นที่ ที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับต่างกัน พื้นที่คุ้มครองครอบคลุมทั้งพื้นที่บนบกและในทะเล
 • อุทยานใต้ทะเล
  อุทยานใต้ทะเล
 • วาฬ/โลมา
  วาฬ/โลมา
 • เต่ามะเฟือง
  เต่ามะเฟือง
 • ป่าชายหาดและป่าพรุ
  ป่าชายหาดและป่าพรุ
 • ปลาฉลามวาฬ
  ปลาฉลามวาฬ
 • น้ำทะเลเปลี่ยนสี
  ปรากฎการณ์น้ำเปลี่ยนสีเกิดจากการเพิ่มปริมาณสารอาหารบริเวณชายฝั่ง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้แพลงก์ตอนเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ปริมาณสารอาหารที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่นั้นมักเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
 • นกในเขตชายฝั่งทะเล
  นกในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
 • สมุทรศาสตร์
  สมุทรศาสตร์