ขนาด
นกน้ำที่พบในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
 • 6 สิงหาคม 2561
 • 187

เป็ดลาย

ลักษณะทั่วไป ขนาด 36-41 ซม. ปากแบนสีเทาเข้ม โคนปากมีแต้มกลมสีขาวคิ้วสีน้ำตาลอ่อนมีแถบสีดำจากหลังดวงตาถึงท้ายทอย ลำตัวด้านบน สีน้ำตาลเข้มมีลายขอบขนสีอ่อน ฤดูผสมพันธุ์ เพศผู้ มีคิ้วหนาสีขาว หน้า คอ และอกมีลายเกล็ดสีน้ำตาลเข้มกระจาย ลำตัวด้านบน สีเทาเข้ม ด้านข้างลำตัวสีเทาอ่อน มีลายขีดสีเทาเข้ม ก้นสีน้ำตาลมีลายจุดสีเข้ม นอกฤดูผสมพันธุ์ เพศผู้และเพศเมีย มีสีสันคล้ายกัน ถิ่นอาศัย พื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำใกล้ชายฝั่ง แหล่งน้ำกร่อยใกล้ชายฝั่ง

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • ThaiToxicMarineLife
  ThaiToxicMarineLife
 • ขยะทะเล
  ขยะทะเล
 • วาฬ/โลมา
  วาฬ/โลมา
 • ทุ่นในทะเล
  ทุ่นในทะเล
 • เต่ามะเฟือง
  เต่ามะเฟือง
 • งูทะเล
 • เกาะในประเทศไทย
  เกาะ หมายถึง บริเวณที่ดิน หิน หรือทรายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยน้ำและอยู่เหนือน้ำตลอดเวลา ทั้งนี้เกาะอาจอยู่ในทะเล แม่น้ำ หรือที่ลุ่มขัง เช่น บึง หรือทะเลสาบก็ได้
 • ป่าชายหาดและป่าพรุ
  ป่าชายหาดและป่าพรุ
 • กัดเซาะชายฝั่ง
  ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 3,151 กิโลเมตร ครอบคลุมจังหวัดชายฝั่งทะเล 23 จังหวัดโดยชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย มีความยาว 2,040 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด และชายฝั่งทะเลด้านอันดามัน มีความยาว 1,111 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลรวม 6 จังหวัด