ขนาด
นกน้ำที่พบในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
 • 6 สิงหาคม 2561
 • 628

เป็ดแดง


 

ลักษณะทั่วไป ขนาด 40-43 ซม. ปากแบนสีเทาเข้ม หนังรอบดวงตาสีน้ำตาลอ่อนกระหม่อมสีนน้ำตาลเข้ม หน้า ท้ายทอย คอ และอกสีนน้ำตาล ลำตัวด้านบน ขนคลุมไหล่สีนน้ำตาลแดง ปีกสีเทาเข้มเกือบดำ ตะโพกสีน้ำตาลแดง ปลายหางสีเทาเข้ม ลำตัวด้านล่าง สีน้ำตาล ข้างลำตัวสีน้ำตาลเข้ม ขณะบินหัวและคอจะอยู่ต่ำกว่าลำตัวเล็กน้อย ขนใต้ปีกสีเทาเข้มเกือบดำ ถิ่นอาศัย พื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำใกล้ชายฝั่ง แหล่งน้ำกร่อยใกล้ชายฝั่ง

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • หญ้าทะเล
  หญ้าทะเล
 • ขยะทะเล
  ขยะทะเล
 • อุทยานใต้ทะเล
  อุทยานใต้ทะเล
 • ปลาฉลามวาฬ
  ปลาฉลามวาฬ
 • ป่าชายหาดและป่าพรุ
  ป่าชายหาดและป่าพรุ
 • ปะการัง
  เป็นแนวหินปูนใต้ทะเลในระดับน้ำตื้นที่แสงแดดส่องถึง หินปูนดังกล่าวเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตของปะการังหลายๆ ชนิด นอกจากนี้ ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
 • ทุ่นในทะเล
  ทุ่นในทะเล
 • อาณาเขตทางทะเล
  ประเทศไทย มีอาณาเขตทางทะเล (maritime zone) ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กว่า 350,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมากกว่า 2 ใน 3 ของอาณาเขตทางบก ที่มีอยู่ประมาณ 513,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีความยาวของชายฝั่งทะเล ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน รวมถึงช่องแคบมะละกาตอนเหนือ รวมความยาวชายฝั่งทะเลในประเทศไทยทั้งสิ้นกว่า 3,148.23 กิโลเมตร ครอบคลุม 23 จังหวัด
 • พะยูน
  พะยูน