ขนาด
ภูมิปัญญาพืชสมุนไพร
หวายลิง

  

หวายลิง Flagellaria indica L.
วงศ์ : FLAGELLARIACEAE
ชื่ออื่น : หวายเย็บจาก, หวายลี (ใต้)

เป็นไม้เลื้อย ลำต้นแข็งคล้ายหวาย เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3-0.8 ซม. แตกกิ่ง 3-5 เมตร หรือบางครั้งอาจยาวได้ถึง 10 เมตร ลำต้นมีสีเขียว แต่เมื่อลำต้นแก่ จะเปลี่ยนเป็นสีเทา ลำต้นเหนียวใช้ทำเชือกและทำเครื่องจักสาน

ใบ เดี่ยว เรียงสลับถึงเวียนสลับเรียวยาว รูปขอบขนานแกมรูปไข่ ถึงรูปใบหอกขนาด 0.5-2 x 7.5-20 ซม.ปลายใบเรียวยาวม้วนงอ และ แข็ง ทำหน้าที่เกาะไม้อื่น เพื่อพยุงลำต้นให้เลื้อยทอดสูงขึ้น ฐานใบกว้างมีกาบใบหุ้มรอบลำต้น เรียงเวียนซ้อนทับกันเป็นระยะคล้ายกาบหวาย ไม่มีหนาม

ดอก เล็ก สีขาวอมเหลือง ออกเป็นช่อแยกแขนงสั้นๆ ที่ปลายกิ่ง แต่ละช่อประกอบด้วยดอกจำนวนมาก

ผล กลม ปลายผลมีติ่งแหลม ผิวเรียบมัน ผลอ่อนสีเขียว และเปลี่ยนเป็นสีเหลือง เมื่อแก่จัดจะเป็นสีชมพูอมแดงเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 ซม. แต่ละผลมี 1 เมล็ด พบมากในพื้นที่ป่าชายเลนที่เป็นดินเลนแข็ง มีระดับน้ำท่วมถึงเป็นครั้งคราว

สรรพคุณ : แก้โรคเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะ แก้พยาธิ แก้ไข้ดีซ่าน ใช้เป็นยาเบื่อ ลดไข้ ไข้กาฬ(แผลกดทับ)  รักษาถุงน้ำดีและโลหิต

วิธีการปรุงยา :
ทั้ง 5 (ราก, ลำต้น, ใบ, ดอก, ผล) ต้มเป็นยาหม้อดื่ม
หัว ต้มผสมกับน้ำอาบให้เด็กขับพยาธิ ให้เด็กอาบทุกวันเป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน
หัวและราก ต้มเป็นยาหม้อดื่มแก้ไข้ดีซ่าน
ผล ใช้เป็นยาเบื่อได้
ต้นและหัว ต้มน้ำดื่ม ลดไข้ ไข้กาฬ (แผลกดทับ) ชัก สลบ หอบ ลิ้นแข็ง         
เหง้า ต้น ใบ ดอก ผล สดๆ ต้มรับประทานแทนน้ำ แก้โรคเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะขับปัสสาวะ
เหง้า ต้มน้ำดื่ม รักษาถุงน้ำดีและโลหิต