ขนาด
ภูมิปัญญาพืชสมุนไพร
 • 19 ตุลาคม 2556
 • 874

ลำแพนหิน

  

ลำแพนหิน  Sonneratia griffithii Kurz
วงศ์ : LYTHRACEAE
ชื่ออื่น : ลำพู (พังงา); ลำแพน (สตูล); ลำแพนทะเล
เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ อาจสูงถึง 25 เมตร ต้นที่แก่มากๆมักเป็นโพรงที่โคนต้น เปลือกเรียบสีน้ำตาลอ่อน รากหายใจอ้วนสั้น รูปกรวยคว่ำ ยาว 30-40 ซม. เหนือผิวดิน

ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามสลับตั้งฉากสีเขียวเข้ม แผ่นใบรูปไข่กลับ กว้าง ถึงรูปเกือบกลม ขนาด 5-8 x 6-10 ซม. ปลายใบกลม กว้าง มักเว้าบุ๋มเล็กน้อย ฐานใบกลม ก้านใบสั้นเป็นครีบ เส้นใบพอมองเห็นทางด้านผิวใบด้านบน

ดอก ออกเดี่ยวๆ หรือเป็นช่อกระจุกช่อละ 2-3 ดอก ออกเฉพาะที่ปลายกิ่ง วงกลีบเลี้ยงเมื่อยังเป็นตาดอกรูปไข่ถึงกลม ยาว 2-3 ซม. ผิวเรียบไม่มีสัน หลอดกลีบเลี้ยงรูประฆังกว้างและแคบลงทันทีทางส่วนโคน กลีบเลี้ยง 6-8 กลีบ รูปสามเหลี่ยมแกมรูปขอบขนาน กลีบดอกร่วงง่าย เกสรเพศผู้จำนวนมาก ก้านชูอับเรณูยาว 3-4 ซม. สีขาว ออกดอกเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน

ผล เป็นผลมีเนื้อ และมีเมล็ดขนาดเล็กหลายเมล็ดฝังอยู่ในเนื้อผล ผลแข็งรูปกลมด้านแนวนอนยาวกว่าแนวตั้ง ขนาด 3.5-5.2 x 2-3 ซม. สีเขียวเข้ม กลีบเลี้ยงแผ่บานออกไม่โค้งกลับ ออกผลเดือนตุลาคม – มกราคม
มักขึ้นอยู่ด้านในของป่าชายเลนตามริมชายฝั่งแม่น้ำ หรือที่ชื้นแฉะที่ดินและน้ำมีความเค็มน้อย

สรรพคุณ :  ช่วยป้องกันยุงลาย

วิธีการปรุงยา : ยอดกับใบแก่ ตำให้ละเอียดผสมน้ำฉีดพ่นป้องกันยุงลาย

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • คลื่นย้อนกลับ Rip Currents
  กระแสน้ำรูปเห็ด
 • กัดเซาะชายฝั่ง
  ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 3,151 กิโลเมตร ครอบคลุมจังหวัดชายฝั่งทะเล 23 จังหวัดโดยชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย มีความยาว 2,040 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด และชายฝั่งทะเลด้านอันดามัน มีความยาว 1,111 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลรวม 6 จังหวัด
 • ปลาฉลามวาฬ
  ปลาฉลามวาฬ
 • งูทะเล
 • อาณาเขตทางทะเล
  ประเทศไทย มีอาณาเขตทางทะเล (maritime zone) ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กว่า 350,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมากกว่า 2 ใน 3 ของอาณาเขตทางบก ที่มีอยู่ประมาณ 513,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีความยาวของชายฝั่งทะเล ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน รวมถึงช่องแคบมะละกาตอนเหนือ รวมความยาวชายฝั่งทะเลในประเทศไทยทั้งสิ้นกว่า 3,148.23 กิโลเมตร ครอบคลุม 23 จังหวัด
 • ป่าชายหาดและป่าพรุ
  ป่าชายหาดและป่าพรุ
 • สมุทรศาสตร์
  สมุทรศาสตร์
 • พะยูน : มาเรียม
  พะยูน : มาเรียม
 • ขยะทะเล
  ขยะทะเล