ขนาด
ภูมิปัญญาพืชสมุนไพร
ลำแพนหิน

  

ลำแพนหิน  Sonneratia griffithii Kurz
วงศ์ : LYTHRACEAE
ชื่ออื่น : ลำพู (พังงา); ลำแพน (สตูล); ลำแพนทะเล
เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ อาจสูงถึง 25 เมตร ต้นที่แก่มากๆมักเป็นโพรงที่โคนต้น เปลือกเรียบสีน้ำตาลอ่อน รากหายใจอ้วนสั้น รูปกรวยคว่ำ ยาว 30-40 ซม. เหนือผิวดิน

ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามสลับตั้งฉากสีเขียวเข้ม แผ่นใบรูปไข่กลับ กว้าง ถึงรูปเกือบกลม ขนาด 5-8 x 6-10 ซม. ปลายใบกลม กว้าง มักเว้าบุ๋มเล็กน้อย ฐานใบกลม ก้านใบสั้นเป็นครีบ เส้นใบพอมองเห็นทางด้านผิวใบด้านบน

ดอก ออกเดี่ยวๆ หรือเป็นช่อกระจุกช่อละ 2-3 ดอก ออกเฉพาะที่ปลายกิ่ง วงกลีบเลี้ยงเมื่อยังเป็นตาดอกรูปไข่ถึงกลม ยาว 2-3 ซม. ผิวเรียบไม่มีสัน หลอดกลีบเลี้ยงรูประฆังกว้างและแคบลงทันทีทางส่วนโคน กลีบเลี้ยง 6-8 กลีบ รูปสามเหลี่ยมแกมรูปขอบขนาน กลีบดอกร่วงง่าย เกสรเพศผู้จำนวนมาก ก้านชูอับเรณูยาว 3-4 ซม. สีขาว ออกดอกเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน

ผล เป็นผลมีเนื้อ และมีเมล็ดขนาดเล็กหลายเมล็ดฝังอยู่ในเนื้อผล ผลแข็งรูปกลมด้านแนวนอนยาวกว่าแนวตั้ง ขนาด 3.5-5.2 x 2-3 ซม. สีเขียวเข้ม กลีบเลี้ยงแผ่บานออกไม่โค้งกลับ ออกผลเดือนตุลาคม – มกราคม
มักขึ้นอยู่ด้านในของป่าชายเลนตามริมชายฝั่งแม่น้ำ หรือที่ชื้นแฉะที่ดินและน้ำมีความเค็มน้อย

สรรพคุณ :  ช่วยป้องกันยุงลาย

วิธีการปรุงยา : ยอดกับใบแก่ ตำให้ละเอียดผสมน้ำฉีดพ่นป้องกันยุงลาย