ขนาด
แผนที่แนวปะการัง อ่าวไทย
 • 3 มีนาคม 2560
 • 625

แผนที่สถานภาพแนวปะการังในจังหวัดระยอง

เกาะเสม็ดและพื้นที่ใกล้เคียง สำรวจเมื่อ ปี 2555

เกาะเสม็ดและพื้นที่ใกล้เคียง สำรวจเมื่อ ปี 2555

เกาะจันทน์และพื้นใกล้เคียง สำรวจเมื่อ ปี 2555

เกาะจันทน์และพื้นใกล้เคียง สำรวจเมื่อ ปี 2555

เกาะขาม-กรวย สำรวจเมื่อ ปี 2555

เกาะขาม-กรวย สำรวจเมื่อ ปี 2555

ranong 04_map

เกาะทะลุ สำรวจเมื่อ ปี 2555

ranong 05_map

เกาะเสม็ดและพื้นที่ใกล้เคียง สำรวจเมื่อ ปี 2555

ranong 06_map

เกาะมันนอกและพื้นที่ใกล้เคียง สำรวจเมื่อ ปี 2557

ranong 07_map

เกาะมันในและพื้นที่ใกล้เคียง สำรวจเมื่อ ปี 2557

ranong 07_map

เกาะเสม็ด สำรวจเมื่อ ปี 2555

เขาแหลมหญ้า สำรวจเมื่อ ปี 2555

เขาแหลมหญ้า สำรวจเมื่อ ปี 2555

ข้อมูล : คุณรณวัน บุญประกอบ
วันที่ : 4 กรกฎาคม 2560

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • ป่าชายเลน
  ป่าชายเลน
 • ความหลากหลายชีวภาพ
  ความหลากหลายชีวภาพ
 • ปลานกแก้ว
  ปลานกแก้ว
 • น้ำมันรั่วไหล
  การเกิดน้ำมันรั่วไหล (Oil spill) ในทะเล และชายฝั่งอาจเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การขุดเจาะและขนส่งน้ำมัน การเดินเรือ การล้างถังอับเฉาเรือ ลักลอบทิ้งน้ำที่มีน้ำมันปนเปื้อนหรือน้ำมันที่ใช้แล้ว
 • พ.ร.บ. ทช.
  พ.ร.บ. ทช.
 • อุทยานใต้ทะเล
  อุทยานใต้ทะเล
 • ที่ดินชายฝั่ง
  ที่ดินชายฝั่ง
 • ขยะทะเล
  ขยะทะเล
 • พื้นที่อนุรักษ์
  หมายถึง พื้นที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ นิเวศ หรือวัฒนธรรมที่ควรจะอนุรักษ์ไว้สำหรับลูกหลานในอนาคต พื้นที่คุ้มครองถูกกำหนดขึ้นตามกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ เพื่อให้เกิดการจัดการในรูปแบบต่างๆ เช่น อุทยานแห่งชาติ ป่าสงวน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า การจัดการของพื้นที่คุ้มครองจะมีความหลากหลาย ตั้งแต่พื้นที่ที่มีการจำกัดการเข้าถึงของประชาชนจนถึงพื้นที่ ที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับต่างกัน พื้นที่คุ้มครองครอบคลุมทั้งพื้นที่บนบกและในทะเล