ขนาด
แผนที่แนวปะการัง ทะเลอันดามัน
แผนที่สถานภาพแนวปะการังในจังหวัดกระบี่

k01

เกาะปาหุเสีย-เกาะฮันตู สำรวจเมื่อ ปี 2554

k0233

เกาะชากา-เกาะเหลาลาลิง

k03

เกาะเหลากา-เกาะห้อง

k04

เกาะงั่ง

phangnga05

แหลมป่อง-เกาะกวาง

phangnga06

แหลมหางนาค-เกาะกวาง

แหลมนาง สำรวจเมื่อ ปี 2555

แหลมนาง สำรวจเมื่อ ปี 2555

อ่าวน้ำเมา สำรวจเมื่อ ปี 2555

อ่าวน้ำเมา สำรวจเมื่อ ปี 2555

เกาะด้ามหอก-เกาะด้ามขวาน สำรวจเมื่อ ปี 2554

เกาะด้ามหอก-เกาะด้ามขวาน สำรวจเมื่อ ปี 2554

เกาะด้ามขวาน-เกาะเลาเป สำรวจเมื่อ ปี 2554

เกาะด้ามขวาน-เกาะเลาเป สำรวจเมื่อ ปี 2554

เกาะยาวาซำ-เกาะยาวาบน สำรวจเมื่อ ปี 2554

เกาะยาวาซำ-เกาะยาวาบน สำรวจเมื่อ ปี 2554

แหลมหิน สำรวจเมื่อ ปี 2555

แหลมหิน สำรวจเมื่อ ปี 2555

เกาะศรีบอยา-เกาะกา สำรวจเมื่อ ปี 2555

เกาะศรีบอยา-เกาะกา สำรวจเมื่อ ปี 2555

เกาะศรีบอยา สำรวจเมื่อ ปี 2555

เกาะศรีบอยา สำรวจเมื่อ ปี 2555

แเกาะปู(ตอนเหนือ) สำรวจเมื่อ ปี 2555

แเกาะปู (ตอนเหนือ) สำรวจเมื่อ ปี 2555

เกาะปู(ตอนกลาง) สำรวจเมื่อ ปี 2555

เกาะปู (ตอนกลาง) สำรวจเมื่อ ปี 2555

เกาะปู(ตอนใต้) สำรวจเมื่อ ปี 2555

เกาะปู (ตอนใต้) สำรวจเมื่อ ปี 2555

เกาะยูง-เกาะไม้ไผ่ สำรวจเมื่อ ปี 2557

เกาะยูง-เกาะไม้ไผ่ สำรวจเมื่อ ปี 2557

เกาะกลาง-เกาะพีพีดอน สำรวจเมื่อ ปี 2557

เกาะกลาง-เกาะพีพีดอน สำรวจเมื่อ ปี 2557

เกาะพีพีดอน(ตอนเหนือ) สำรวจเมื่อ ปี 2557

เกาะพีพีดอน (ตอนเหนือ) สำรวจเมื่อ ปี 2557

เกาะพีพีดอน(ตอนกลาง) สำรวจเมื่อ ปี 2557

เกาะพีพีดอน (ตอนกลาง) สำรวจเมื่อ ปี 2557

เกาะพีพีดอน(ตอนใต้) สำรวจเมื่อ ปี 2557

เกาะพีพีดอน (ตอนใต้) สำรวจเมื่อ ปี 2557

เกาะพีพีเล สำรวจเมื่อ ปี 2557

เกาะพีพีเล สำรวจเมื่อ ปี 2557

เกาะบิดะใน-นอก สำรวจเมื่อ ปี 2557

เกาะบิดะใน-นอก สำรวจเมื่อ ปี 2557

เกาะหมา สำรวจเมื่อ ปี 2555

เกาะหมา สำรวจเมื่อ ปี 2555

เกาะลันตาใหญ่ สำรวจเมื่อ ปี 2555

เกาะลันตาใหญ่ สำรวจเมื่อ ปี 2555

เกาะลันตาใหญ่(ตอนใต้) สำรวจเมื่อ ปี 2555

เกาะลันตาใหญ่ (ตอนใต้) สำรวจเมื่อ ปี 2555

เกาะปอ สำรวจเมื่อ ปี 2555

เกาะปอ สำรวจเมื่อ ปี 2555

เกาะไหง-เกาะม้า สำรวจเมื่อ ปี 2555

เกาะไหง-เกาะม้า สำรวจเมื่อ ปี 2555

หมู่เกาะห้าใหญ่ สำรวจเมื่อ ปี 2555

หมู่เกาะห้าใหญ่ สำรวจเมื่อ ปี 2555

เกาะรอกใน-เกาะรอกนอก สำรวจเมื่อ ปี 2554

เกาะรอกใน-เกาะรอกนอก สำรวจเมื่อ ปี 2554

กองหินม่วง-กองหินแดง สำรวจเมื่อ ปี 2558

กองหินม่วง-กองหินแดง สำรวจเมื่อ ปี 2558

เกาะแดง สำรวจเมื่อ ปี 2554

เกาะแดง สำรวจเมื่อ ปี 2554

 

ข้อมูล : คุณชัยมงคล แย้มอรุณพัฒนา
วันที่ : 4 กรกฎาคม 2560