ขนาด
แผนที่แนวปะการัง ทะเลอันดามัน
แผนที่สถานภาพแนวปะการังในจังหวัดภูเก็ต

เกาะละวะใหญ่-บ้านแหลมขาด สำรวจเมื่อปี 2556

เกาะละวะใหญ่-บ้านแหลมขาด สำรวจเมื่อปี 2556

เกาะงำ-บ้านแหลมขาด สำรวจเมื่อปี 2556

เกาะงำ-บ้านแหลมขาด สำรวจเมื่อปี 2556

เกาะแรด-เกาะนาคาน้อย สำรวจเมื่อปี 2556

เกาะแรด-เกาะนาคาน้อย สำรวจเมื่อปี 2556

แหลมยามู-เกาะมะพร้าว สำรวจเมื่อปี 2556

แหลมยามู-เกาะมะพร้าว สำรวจเมื่อปี 2556

เกาะมาลี-เกาะสิเหร่ สำรวจเมื่อปี 2556

เกาะมาลี-เกาะสิเหร่ สำรวจเมื่อปี 2556

เกาะตะเภาน้อย-อ่าวมะขาม สำรวจเมื่อปี 2556

เกาะตะเภาน้อย-อ่าวมะขาม สำรวจเมื่อปี 2556

อ่าวตังเข็น-แหลมพันวา สำรวจเมื่อปี 2556

อ่าวตังเข็น-แหลมพันวา สำรวจเมื่อปี 2556

บ้านเขาขาด-แหลมวิง สำรวจเมื่อปี 2556

บ้านเขาขาด-แหลมวิง สำรวจเมื่อปี 2556

เกาะโหลน สำรวจเมื่อปี 2556

เกาะโหลน สำรวจเมื่อปี 2556

เกาะแอว สำรวจเมื่อปี 2556

เกาะแอว สำรวจเมื่อปี 2556

เกาะเฮ สำรวจเมื่อปี 2556

เกาะเฮ สำรวจเมื่อปี 2556

เกาะราชาใหญ่(ตอนเหนือ) สำรวจเมื่อปี 2556

เกาะราชาใหญ่ (ตอนเหนือ) สำรวจเมื่อปี 2556

เกาะราชาน้อย(ตอนเหนือ) สำรวจเมื่อปี 2556

เกาะราชาน้อย (ตอนเหนือ) สำรวจเมื่อปี 2556

เกาะราชาน้อย(ตอนใต้) สำรวจเมื่อปี 2556

เกาะราชาน้อย (ตอนใต้) สำรวจเมื่อปี 2556

อ่าวฉลอง-แหลมกา สำรวจเมื่อปี 2556

อ่าวฉลอง-แหลมกา สำรวจเมื่อปี 2556

อ่าวราไวย์-เกาะบอน สำรวจเมื่อปี 2556

อ่าวราไวย์-เกาะบอน สำรวจเมื่อปี 2556

เกาะมัน-เกาะแก้วน้อย สำรวจเมื่อปี 2556

เกาะมัน-เกาะแก้วน้อย สำรวจเมื่อปี 2556

อ่าวกะตะน้อย-หาดในหาน สำรวจเมื่อปี 2556

อ่าวกะตะน้อย-หาดในหาน สำรวจเมื่อปี 2556

อ่าวกะรน-อ่าวกะตะใหญ่ สำรวจเมื่อปี 2556

อ่าวกะรน-อ่าวกะตะใหญ่ สำรวจเมื่อปี 2556

อ่าวกมลา สำรวจเมื่อปี 2554

อ่าวกมลา สำรวจเมื่อปี 2554

อ่าวบางเทา สำรวจเมื่อปี 2554

อ่าวบางเทา สำรวจเมื่อปี 2554

เกาะแวว-แหลมตอ สำรวจเมื่อปี 2554

เกาะแวว-แหลมตอ สำรวจเมื่อปี 2554

 

ข้อมูล : คุณชัยมงคล แย้มอรุณพัฒนา
วันที่ : 4 กรกฎาคม 2560