ขนาด
แผนที่แนวปะการัง ทะเลอันดามัน
 • 4 กรกฎาคม 2560
 • 1,064

แผนที่สถานภาพแนวปะการังในจังหวัดภูเก็ต

เกาะละวะใหญ่-บ้านแหลมขาด สำรวจเมื่อปี 2556

เกาะละวะใหญ่-บ้านแหลมขาด สำรวจเมื่อปี 2556

เกาะงำ-บ้านแหลมขาด สำรวจเมื่อปี 2556

เกาะงำ-บ้านแหลมขาด สำรวจเมื่อปี 2556

เกาะแรด-เกาะนาคาน้อย สำรวจเมื่อปี 2556

เกาะแรด-เกาะนาคาน้อย สำรวจเมื่อปี 2556

แหลมยามู-เกาะมะพร้าว สำรวจเมื่อปี 2556

แหลมยามู-เกาะมะพร้าว สำรวจเมื่อปี 2556

เกาะมาลี-เกาะสิเหร่ สำรวจเมื่อปี 2556

เกาะมาลี-เกาะสิเหร่ สำรวจเมื่อปี 2556

เกาะตะเภาน้อย-อ่าวมะขาม สำรวจเมื่อปี 2556

เกาะตะเภาน้อย-อ่าวมะขาม สำรวจเมื่อปี 2556

อ่าวตังเข็น-แหลมพันวา สำรวจเมื่อปี 2556

อ่าวตังเข็น-แหลมพันวา สำรวจเมื่อปี 2556

บ้านเขาขาด-แหลมวิง สำรวจเมื่อปี 2556

บ้านเขาขาด-แหลมวิง สำรวจเมื่อปี 2556

เกาะโหลน สำรวจเมื่อปี 2556

เกาะโหลน สำรวจเมื่อปี 2556

เกาะแอว สำรวจเมื่อปี 2556

เกาะแอว สำรวจเมื่อปี 2556

เกาะเฮ สำรวจเมื่อปี 2556

เกาะเฮ สำรวจเมื่อปี 2556

เกาะราชาใหญ่(ตอนเหนือ) สำรวจเมื่อปี 2556

เกาะราชาใหญ่ (ตอนเหนือ) สำรวจเมื่อปี 2556

เกาะราชาน้อย(ตอนเหนือ) สำรวจเมื่อปี 2556

เกาะราชาน้อย (ตอนเหนือ) สำรวจเมื่อปี 2556

เกาะราชาน้อย(ตอนใต้) สำรวจเมื่อปี 2556

เกาะราชาน้อย (ตอนใต้) สำรวจเมื่อปี 2556

อ่าวฉลอง-แหลมกา สำรวจเมื่อปี 2556

อ่าวฉลอง-แหลมกา สำรวจเมื่อปี 2556

อ่าวราไวย์-เกาะบอน สำรวจเมื่อปี 2556

อ่าวราไวย์-เกาะบอน สำรวจเมื่อปี 2556

เกาะมัน-เกาะแก้วน้อย สำรวจเมื่อปี 2556

เกาะมัน-เกาะแก้วน้อย สำรวจเมื่อปี 2556

อ่าวกะตะน้อย-หาดในหาน สำรวจเมื่อปี 2556

อ่าวกะตะน้อย-หาดในหาน สำรวจเมื่อปี 2556

อ่าวกะรน-อ่าวกะตะใหญ่ สำรวจเมื่อปี 2556

อ่าวกะรน-อ่าวกะตะใหญ่ สำรวจเมื่อปี 2556

อ่าวกมลา สำรวจเมื่อปี 2554

อ่าวกมลา สำรวจเมื่อปี 2554

อ่าวบางเทา สำรวจเมื่อปี 2554

อ่าวบางเทา สำรวจเมื่อปี 2554

เกาะแวว-แหลมตอ สำรวจเมื่อปี 2554

เกาะแวว-แหลมตอ สำรวจเมื่อปี 2554

 

ข้อมูล : คุณชัยมงคล แย้มอรุณพัฒนา
วันที่ : 4 กรกฎาคม 2560

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • งูทะเล
 • พ.ร.บ. ทช.
  พ.ร.บ. ทช.
 • ป่าชายเลน
  ป่าชายเลน
 • วาฬบรูด้า
  วาฬบรูด้า
 • แมงกะพรุนพิษ
  เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง จัดอยู่ในไฟลัมไนดาเรีย (Cnidaria) เช่นเดียวกันกับดอกไม้ทะเล (sea anemones) และปะการัง แมงกะพรุนที่พบได้บ่อยที่สุดจัดอยู่ในกลุ่ม Scyphozoa
 • ปลาฉลามวาฬ
  ปลาฉลามวาฬ
 • ปฏิทินทะเล
  ปฏิทินทะเล
 • เกาะในประเทศไทย
  เกาะ หมายถึง บริเวณที่ดิน หิน หรือทรายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยน้ำและอยู่เหนือน้ำตลอดเวลา ทั้งนี้เกาะอาจอยู่ในทะเล แม่น้ำ หรือที่ลุ่มขัง เช่น บึง หรือทะเลสาบก็ได้
 • ขยะทะเล
  ขยะทะเล