ขนาด
แผนที่แนวปะการัง ทะเลอันดามัน
 • 4 กรกฎาคม 2560
 • 385

แผนที่สถานภาพแนวปะการังในจังหวัดตรัง

เกาะม้า-เกาะแหวน สำรวจเมื่อปี 2554

เกาะม้า-เกาะแหวน สำรวจเมื่อปี 2554

เกาะมุกต์ สำรวจเมื่อปี 2554

เกาะมุกต์ สำรวจเมื่อปี 2554

เกาะกระดาน สำรวจเมื่อปี 2554

เกาะกระดาน สำรวจเมื่อปี 2554

เกาะตะลิบง สำรวจเมื่อปี 2554

เกาะตะลิบง สำรวจเมื่อปี 2554

เกาะเลี้ยงเหนือ-เกาะเลี้ยงใต้ สำรวจเมื่อปี 2554

เกาะเลี้ยงเหนือ-เกาะเลี้ยงใต้ สำรวจเมื่อปี 2554

เกาะบุเหลาโบ๊ต สำรวจเมื่อปี 2554

เกาะบุเหลาโบ๊ต สำรวจเมื่อปี 2554

หินจังกาบ สำรวจเมื่อปี 2554

หินจังกาบ สำรวจเมื่อปี 2554

เกาะเภตรา สำรวจเมื่อปี 2554

เกาะเภตรา สำรวจเมื่อปี 2554

เกาะตาใบ สำรวจเมื่อปี 2554

เกาะตาใบ สำรวจเมื่อปี 2554

ข้อมูล : คุณชัยมงคล แย้มอรุณพัฒนา
วันที่ : 4 กรกฎาคม 2560

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • ปูเสฉวนบก
  ปูเสฉวนบก
 • ปะการัง
  เป็นแนวหินปูนใต้ทะเลในระดับน้ำตื้นที่แสงแดดส่องถึง หินปูนดังกล่าวเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตของปะการังหลายๆ ชนิด นอกจากนี้ ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
 • ความหลากหลายชีวภาพ
  ความหลากหลายชีวภาพ
 • พ.ร.บ. ทช.
  พ.ร.บ. ทช.
 • น้ำทะเลเปลี่ยนสี
  ปรากฎการณ์น้ำเปลี่ยนสีเกิดจากการเพิ่มปริมาณสารอาหารบริเวณชายฝั่ง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้แพลงก์ตอนเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ปริมาณสารอาหารที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่นั้นมักเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
 • หญ้าทะเล
  หญ้าทะเล
 • แมงกะพรุนพิษ
  เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง จัดอยู่ในไฟลัมไนดาเรีย (Cnidaria) เช่นเดียวกันกับดอกไม้ทะเล (sea anemones) และปะการัง แมงกะพรุนที่พบได้บ่อยที่สุดจัดอยู่ในกลุ่ม Scyphozoa
 • ThaiToxicMarineLife
  ThaiToxicMarineLife
 • เต่ามะเฟือง
  เต่ามะเฟือง