ขนาด
แผนที่แนวปะการัง ทะเลอันดามัน
 • 13 มกราคม 2560
 • 491

แผนที่สถานภาพแนวปะการังในจังหวัดระนอง

ranong 01_map

เกาะช้าง สำรวจเมื่อ ปี 2556

ranong 02_map

เกาะพะยาม สำรวจเมื่อ ปี 2556

ranong 03-2_map

เกาะพะยาม สำรวจเมื่อ ปี 2556

ranong 04_map

เกาะค้างคาว สำรวจเมื่อ ปี 2556

ranong 05_map

เกาะลูกกำตก-เกาะกำใหญ่ สำรวจเมื่อ ปี 2556

ranong 06_map

เกาะลูกกำกลาง-เกาะกำนุ้ย สำรวจเมื่อ ปี 2556

ranong 07_map

เกาะลูกกำใต้-เกาะล้าน สำรวจเมื่อ ปี 2556

ข้อมูล : คุณชัยมงคล แย้มอรุณพัฒนา
วันที่ : 4 กรกฎาคม 2560

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • ThaiToxicMarineLife
  ThaiToxicMarineLife
 • งูทะเล
 • อุทยานใต้ทะเล
  อุทยานใต้ทะเล
 • ปฏิทินทะเล
  ปฏิทินทะเล
 • ที่ดินชายฝั่ง
  ที่ดินชายฝั่ง
 • เต่ามะเฟือง
  เต่ามะเฟือง
 • เกาะในประเทศไทย
  เกาะ หมายถึง บริเวณที่ดิน หิน หรือทรายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยน้ำและอยู่เหนือน้ำตลอดเวลา ทั้งนี้เกาะอาจอยู่ในทะเล แม่น้ำ หรือที่ลุ่มขัง เช่น บึง หรือทะเลสาบก็ได้
 • ปะการัง
  เป็นแนวหินปูนใต้ทะเลในระดับน้ำตื้นที่แสงแดดส่องถึง หินปูนดังกล่าวเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตของปะการังหลายๆ ชนิด นอกจากนี้ ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
 • พะยูน : มาเรียม
  พะยูน : มาเรียม