ขนาด
แผนที่แนวปะการัง ทะเลอันดามัน
แผนที่สถานภาพแนวปะการังในจังหวัดระนอง

ranong 01_map

เกาะช้าง สำรวจเมื่อ ปี 2556

ranong 02_map

เกาะพะยาม สำรวจเมื่อ ปี 2556

ranong 03-2_map

เกาะพะยาม สำรวจเมื่อ ปี 2556

ranong 04_map

เกาะค้างคาว สำรวจเมื่อ ปี 2556

ranong 05_map

เกาะลูกกำตก-เกาะกำใหญ่ สำรวจเมื่อ ปี 2556

ranong 06_map

เกาะลูกกำกลาง-เกาะกำนุ้ย สำรวจเมื่อ ปี 2556

ranong 07_map

เกาะลูกกำใต้-เกาะล้าน สำรวจเมื่อ ปี 2556

ข้อมูล : คุณชัยมงคล แย้มอรุณพัฒนา
วันที่ : 4 กรกฎาคม 2560