ขนาด
แผนที่แนวปะการัง ทะเลอันดามัน
 • 13 มกราคม 2560
 • 511

แผนที่สถานภาพแนวปะการังในจังหวัดพังงา

เกาะตาชัย สำรวจเมื่อ ปี 2556

เกาะตาชัย สำรวจเมื่อ ปี 2556

เกาะบอน สำรวจเมื่อ ปี 2556

เกาะบอน สำรวจเมื่อ ปี 2556

เกาะบางู-เกาะสิมิลัน(ตอนเหนือ) สำรวจเมื่อ ปี 2556

เกาะบางู-เกาะสิมิลัน (ตอนเหนือ) สำรวจเมื่อ ปี 2556

เกาะสิมิลัน(ตอนกลาง-ใต้) สำรวจเมื่อ ปี 2556

เกาะสิมิลัน (ตอนกลาง-ใต้) สำรวจเมื่อ ปี 2556

เกาะปายู สำรวจเมื่อ ปี 2556

เกาะปายู สำรวจเมื่อ ปี 2556

เกาะห้า-เกาะเมียง สำรวจเมื่อ ปี 2556

เกาะห้า-เกาะเมียง สำรวจเมื่อ ปี 2556

เกาะปาหยัน-เกาะปายัง สำรวจเมื่อ ปี 2556

เกาะปาหยัน-เกาะปายัง สำรวจเมื่อ ปี 2556

 

ข้อมูล : คุณชัยมงคล แย้มอรุณพัฒนา
วันที่ : 4 กรกฎาคม 2560

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • งูทะเล
 • ปะการังฟอกขาว
  ปะการังฟอกขาว เป็นสภาวะที่ปะการังสูญเสียสาหร่ายเซลล์เดียวที่อาศัยอยู่ภายในเนื้อเยื่อ ทำให้ปะการังอ่อนแอเพราะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอแลปะการังอาจตายไปในที่สุดถ้าหากไม่สามารถทนต่อสภาวะนี้ได้
 • ป่าชายเลน
  ป่าชายเลน
 • พะยูน
  พะยูน
 • ความหลากหลายชีวภาพ
  ความหลากหลายชีวภาพ
 • พะยูน : มาเรียม
  พะยูน : มาเรียม
 • อุทยานใต้ทะเล
  อุทยานใต้ทะเล
 • PMBC Research Bulletin
  PMBC Research Bulletin
 • ป่าชายหาดและป่าพรุ
  ป่าชายหาดและป่าพรุ