ขนาด
แผนที่แนวปะการัง ทะเลอันดามัน
แผนที่สถานภาพแนวปะการังในจังหวัดสตูล

เกาะตูงกู-เกาะลามา สำรวจเมื่อ ปี 2555

เกาะตูงกู-เกาะลามา สำรวจเมื่อ ปี 2555

เกาะบุโหลนดอน-เกาะบุโหลนไม้ไผ่ สำรวจเมื่อ ปี 2555

เกาะบุโหลนดอน-เกาะบุโหลนไม้ไผ่ สำรวจเมื่อ ปี 2555

เกาะบุโหลนเล สำรวจเมื่อ ปี 2555

เกาะบุโหลนเล สำรวจเมื่อ ปี 2555

กองหินขาว - เกาะรังนก สำรวจเมื่อ ปี 2560

กองหินขาว-เกาะรังนก สำรวจเมื่อ ปี 2560

หมู่เกาะเขาใหญ่ สำรวจเมื่อ ปี 2555

หมู่เกาะเขาใหญ่ สำรวจเมื่อ ปี 2555

เกาะลิดีใหญ่ - เกาะตามะนอก สำรวจเมื่อ ปี 2554

เกาะลิดีใหญ่-เกาะตามะนอก สำรวจเมื่อ ปี 2554

เกาะแรดใหญ่-เกาะหลักอ้อ สำรวจเมื่อ ปี 2554

เกาะแรดใหญ่-เกาะหลักอ้อ สำรวจเมื่อ ปี 2554

เกาะกาน้อย-เกาะปุเลากอ

เกาะกาน้อย-เกาะปุเลากอ

เกาะตีกาใหญ่-เกาะกวาง

เกาะตีกาใหญ่-เกาะกวาง

เกาะเกวเล็ก-เกาะเกวใหญ่ สำรวจเมื่อ ปี 2554

เกาะเกวเล็ก-เกาะเกวใหญ่ สำรวจเมื่อ ปี 2554

เกาะยาว-เกาะกูยีส สำรวจเมื่อ ปี 2554

เกาะยาว-เกาะกูยีส สำรวจเมื่อ ปี 2554

เกาะเละละ สำรวจเมื่อ ปี 2555

เกาะเละละ สำรวจเมื่อ ปี 2555

เกาะตะรุเตา(ตอนเหนือ) สำรวจเมื่อ ปี 2555

เกาะตะรุเตา (ตอนเหนือ) สำรวจเมื่อ ปี 2555

เกาะตะรุเตา(ตะวันออกเฉียงเหนือ) สำรวจเมื่อ ปี 2555

เกาะตะรุเตา (ตะวันออกเฉียงเหนือ) สำรวจเมื่อ ปี 2555

เกาะตะรุเตา(ฝั่งตะวันออก) สำรวจเมื่อ ปี 2555

เกาะตะรุเตา (ฝั่งตะวันออก) สำรวจเมื่อ ปี 2555

เกาะตะรุเตา(ฝั่งตะวันออก) สำรวจเมื่อ ปี 2555

เกาะตะรุเตา (ฝั่งตะวันออก) สำรวจเมื่อ ปี 2555

เกาะตะรุเตา(ตะวันออกเฉียงใต้) สำรวจเมื่อ ปี 2555

เกาะตะรุเตา (ตะวันออกเฉียงใต้) สำรวจเมื่อ ปี 2555

เกาะตะรุเตา(ตอนใต้) สำรวจเมื่อ ปี 2555

เกาะตะรุเตา (ตอนใต้) สำรวจเมื่อ ปี 2555

เกาะตะรุเตา(ฝั่งตะวันตก) สำรวจเมื่อ ปี 2555

เกาะตะรุเตา (ฝั่งตะวันตก) สำรวจเมื่อ ปี 2555

เกาะตะรุเตา(ตะวันออกเฉียงเหนือ) สำรวจเมื่อ ปี 2555

เกาะตะรุเตา (ตะวันออกเฉียงเหนือ) สำรวจเมื่อ ปี 2555

เกาะตะงาห์-เกาะไข่ สำรวจเมื่อ ปี 2554

เกาะตะงาห์-เกาะไข่ สำรวจเมื่อ ปี 2554

เกาะบิสชี่-เกาะตามุย สำรวจเมื่อ ปี 2554

เกาะบิสชี่-เกาะตามุย สำรวจเมื่อ ปี 2554

เกาะอาดัง(ตอนเหนือ) สำรวจเมื่อ ปี 2554

เกาะอาดัง (ตอนเหนือ) สำรวจเมื่อ ปี 2554

เกาะอาดัง(ฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือ) สำรวจเมื่อ ปี 2554

เกาะอาดัง (ฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือ) สำรวจเมื่อ ปี 2554

เกาะอาดัง(ฝั่งตะวันออก) สำรวจเมื่อ ปี 2554

เกาะอาดัง (ฝั่งตะวันออก) สำรวจเมื่อ ปี 2554

เกาะอาดัง(ฝั่งตะวันออกเฉียงใต้) สำรวจเมื่อ ปี 2554

เกาะอาดัง (ฝั่งตะวันออกเฉียงใต้) สำรวจเมื่อ ปี 2554

เกาะอาดัง(ตอนใต้) สำรวจเมื่อ ปี 2554

เกาะอาดัง (ตอนใต้) สำรวจเมื่อ ปี 2554

เกาะอาดัง(ฝั่งตะวันตก) สำรวจเมื่อ ปี 2554

เกาะอาดัง (ฝั่งตะวันตก) สำรวจเมื่อ ปี 2554

เกาะอาดัง(ฝั่งตะวันออก) สำรวจเมื่อ ปี 2554

เกาะอาดัง (ฝั่งตะวันออก) สำรวจเมื่อ ปี 2554

เกาะราวี(ตอนเหนือ) สำรวจเมื่อ ปี 2554

เกาะราวี (ตอนเหนือ) สำรวจเมื่อ ปี 2554

เกาะราวี(ฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือ) สำรวจเมื่อ ปี 2554

เกาะราวี (ฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือ) สำรวจเมื่อ ปี 2554

เกาะราวี(ฝั่งตะวันตก) สำรวจเมื่อ ปี 2554

เกาะราวี (ฝั่งตะวันตก) สำรวจเมื่อ ปี 2554

เกาะราวี(ฝั่งตะวันตกเฉียงใต้) สำรวจเมื่อ ปี 2554

เกาะราวี (ฝั่งตะวันตกเฉียงใต้) สำรวจเมื่อ ปี 2554

เกาะราวี(ตอนใต้) สำรวจเมื่อ ปี 2554

เกาะราวี (ตอนใต้) สำรวจเมื่อ ปี 2554

เกาะราวี(ฝั่งตะวันออกเฉียงใต้) สำรวจเมื่อ ปี 2554

เกาะราวี (ฝั่งตะวันออกเฉียงใต้) สำรวจเมื่อ ปี 2554

เกาะบูตัง(ตอนบน) สำรวจเมื่อ ปี 2554

เกาะบูตัง (ตอนบน) สำรวจเมื่อ ปี 2554

เกาะบูตัง(ตอนล่าง) สำรวจเมื่อ ปี 2554

เกาะบูตัง (ตอนล่าง) สำรวจเมื่อ ปี 2554

เกาะลอกวย-เกาะสาวัง สำรวจเมื่อ ปี 2554

เกาะลอกวย-เกาะสาวัง สำรวจเมื่อ ปี 2554

เกาะบูราด-เกาะหินงาม สำรวจเมื่อ ปี 2554

เกาะบูราด-เกาะหินงาม สำรวจเมื่อ ปี 2554

เกาะหลีเป๊ะ สำรวจเมื่อ ปี 2554

เกาะหลีเป๊ะ สำรวจเมื่อ ปี 2554

เกาะบงกัง-เกาะตาลัง สำรวจเมื่อ ปี 2554

เกาะบงกัง-เกาะตาลัง สำรวจเมื่อ ปี 2554

เกาะตุกุนโต๊ะโพะ สำรวจเมื่อ ปี 2554

เกาะตุกุนโต๊ะโพะ สำรวจเมื่อ ปี 2554

 

ข้อมูล : คุณชัยมงคล แย้มอรุณพัฒนา
วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2560