ขนาด
แมงกะพรุนกลุ่ม Scyphozoa
 • 10 พฤศจิกายน 2559
 • 327

วงศ์ Versurigidae สกุล Versuriga

ลักษณะทั่วไป

หนวดรอบปากเป็นรูปทรงกรวยสามเหลี่ยมที่ใหญ่และกว้าง ที่ริ้วขอบร่มมีริ้วระหว่าง lappets (secondary lappets)และมีส่วนที่ยื่นออกมาจาก หนวดรอบปากมีลักษณะเป็นทรงกระบอกหรือตุ่มขนาดเล็กประกอบกับมีเส้นขนยื่นออกมา (Kramp, 1961) มีรายงานในโลกแล้ว 1 ชนิด (WoRMS, 2015)

ลักษณะสำคัญของชนิดVersuriga anadyomene (Maas, 1903)

มีขนาดใหญ่ได้ถึง 60 เซนติเมตร ส่วนหัวค่อนข้างแบน มีตุ่มสันนูนหลายขนาดกระจายอยู่ทั่วไปบนผิวร่มด้านนอก  ขอบร่มค่อนข้างแคบ มีตา 8 อัน และมีริ้วที่ตา 2 อัน/ตา ในแต่ละช่วงตามีริ้วระหว่างตา8 อัน และมีริ้วระหว่าง lappets 9 อัน  ที่ส่วนของ หนวดรอบปากมีเส้นขนยื่นออกมา ความยาวเท่าๆกับความยาวรัศมีของส่วนหัว และมีลักษณะแผ่ออกไปด้านข้างดูแข็งแรง มีส่วนที่ยื่นออกมาจาก หนวดรอบปากมีลักษณะเป็นตุ่มขนาดเล็กประกอบกับมีเส้นขนยื่นออกมา (Kramp, 1961)

การแพร่กระจายในโลก คาบสมุทรมลายูอ่าวเบงกอลออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ และไทย

ชนิดที่พบ การแพร่กระจายและฤดูกาลในประเทศไทย

ทะเลอันดามัน : พบ Versuriga anadyomene ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ในเดือนกรกฎาคม และจังหวัดกระบี่ ในเดือนเมษายนและตุลาคม (รูปที่ 1)

อ่าวไทย : พบ V. Anadyomene จังหวัดชลบุรี ช่วงเดือนธันวาคม จังหวัดเพชรบุรี ช่วงเดือนเมษายนและกันยายน จังหวัดนครศรีธรรมราช พบช่วงเดือนกรกฎาคม และจังหวัดสงขลา พบช่วงต้นและกลางลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (พย.–เมย.)

Versuriga01

รูปที่ 1 Versuriga anadyomene (A) ตัวอย่างของ ศวทม. (B) ตัวอย่างของ ศวทล. หนวดรอบปากมีรยางค์ลักษณะเป็นตุ่มขนาดเล็กยื่นออกมา (C) ริ้วระหว่างตา (ตัวอย่างของ ศวทม.)

ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน 
วันที่ : 31 ตุลาคม 2559

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • เต่ามะเฟือง
  เต่ามะเฟือง
 • หญ้าทะเล
  หญ้าทะเล
 • ความหลากหลายชีวภาพ
  ความหลากหลายชีวภาพ
 • พะยูน
  พะยูน
 • กัดเซาะชายฝั่ง
  ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 3,151 กิโลเมตร ครอบคลุมจังหวัดชายฝั่งทะเล 23 จังหวัดโดยชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย มีความยาว 2,040 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด และชายฝั่งทะเลด้านอันดามัน มีความยาว 1,111 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลรวม 6 จังหวัด
 • งูทะเล
 • เกาะในประเทศไทย
  เกาะ หมายถึง บริเวณที่ดิน หิน หรือทรายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยน้ำและอยู่เหนือน้ำตลอดเวลา ทั้งนี้เกาะอาจอยู่ในทะเล แม่น้ำ หรือที่ลุ่มขัง เช่น บึง หรือทะเลสาบก็ได้
 • หาดในประเทศไทย
  จากการสำรวจแหล่งธรรมชาติประเภทหาดทรายทั่วประเทศ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปี 2560 พบว่ามีชายหาดรวม 521 แห่ง กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ 21 จังหวัด โดยอยู่ทางฝั่งอ่าวไทย 360 แห่ง แบ่งเป็นชายหาดที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) 49 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นๆ เช่น ท้องถิ่น กองทัพเรือ และส่วนราชการอื่นๆ อีก 311 แห่ง สำหรับข้อมูลชายหาดฝั่งทะเลอันดามัน พบว่ามีชายหาด 161 แห่ง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 78 แห่ง นอกเขตอุทยานแห่งชาติ 83 แห่ง
 • แมงกะพรุนพิษ
  เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง จัดอยู่ในไฟลัมไนดาเรีย (Cnidaria) เช่นเดียวกันกับดอกไม้ทะเล (sea anemones) และปะการัง แมงกะพรุนที่พบได้บ่อยที่สุดจัดอยู่ในกลุ่ม Scyphozoa