ขนาด
แมงกะพรุนกลุ่ม Scyphozoa
 • 10 พฤศจิกายน 2559
 • 730

วงศ์ Pelagiidae สกุล Pelagia

ลักษณะทั่วไป

หนวดมีความยาวมากกว่าความกว้างของร่ม มีหนวด 8 เส้น อยู่ระหว่างริ้วขอบร่มริ้วขอบร่มมี 16 ริ้ว มีตา 8 ตา จากฐานข้อมูล Integrated Taxonomic Information System (ITIS) มีรายงานในโลกทั้งสิ้น 4 ชนิด (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ลักษณะสำคัญในการจำแนกชนิดและการแพร่กระจายของPelagia (ปรับปรุงMayor (1910) Cornelius (1996) Williamson et al. (1996) Martin et al.(1997) Tibballs (2006) Stoparet al. (2010) Mariottiniet al. (2012) จรัสศรีและกฤตยา (2555)และการรวบรวมข้อมูลของศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน)

ลักษณะสำคัญในการจำแนกชนิดและการแพร่กระจายของPelagia (ปรับปรุงMayor (1910) Cornelius (1996) Williamson et al. (1996) Martin et al.(1997) Tibballs (2006) Stoparet al. (2010) Mariottiniet al. (2012) จรัสศรีและกฤตยา (2555)และการรวบรวมข้อมูลของศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน)Pelagia02

ชนิดที่พบ การแพร่กระจายและฤดูกาลในประเทศไทย

ทะเลอันดามัน : พบ Pelagia panopyra ในพื้นที่จังหวัดระนอง ตลอดช่วงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และเดือนพฤษภาคม จังหวัดพังงา ตลอดช่วงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และตลอดช่วงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จังหวัดภูเก็ต ตลอดช่วงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (พค.-ตค.) เดือนกุมภาพันธ์และธันวาคม จังหวัดกระบี่ ตลอดช่วงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และช่วงกลางลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (พย.-เมย.) จังหวัดตรัง ช่วงกลางและช่วงปลายลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และตลอดช่วงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และจังหวัดสตูล ตลอดช่วงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และช่วงกลางและช่วงปลายลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (รูปที่ 1)

อ่าวไทย : พบ P. panopyraในพื้นที่จังหวัดตราด ในเดือนสิงหาคม

รูปที่ 1 ตัวอย่าง Pelagia panopyraของ ศวทม.

รูปที่ 1 ตัวอย่าง Pelagia panopyraของ ศวทม.

ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน
วันที่ : 31 ตุลาคม 2559

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • พ.ร.บ. ทช.
  พ.ร.บ. ทช.
 • ปะการังฟอกขาว
  ปะการังฟอกขาว เป็นสภาวะที่ปะการังสูญเสียสาหร่ายเซลล์เดียวที่อาศัยอยู่ภายในเนื้อเยื่อ ทำให้ปะการังอ่อนแอเพราะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอแลปะการังอาจตายไปในที่สุดถ้าหากไม่สามารถทนต่อสภาวะนี้ได้
 • แมงกะพรุนพิษ
  เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง จัดอยู่ในไฟลัมไนดาเรีย (Cnidaria) เช่นเดียวกันกับดอกไม้ทะเล (sea anemones) และปะการัง แมงกะพรุนที่พบได้บ่อยที่สุดจัดอยู่ในกลุ่ม Scyphozoa
 • ปูเสฉวนบก
  ปูเสฉวนบก
 • PMBC Special Publication
  PMBC Special Publication
 • น้ำมันรั่วไหล
  การเกิดน้ำมันรั่วไหล (Oil spill) ในทะเล และชายฝั่งอาจเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การขุดเจาะและขนส่งน้ำมัน การเดินเรือ การล้างถังอับเฉาเรือ ลักลอบทิ้งน้ำที่มีน้ำมันปนเปื้อนหรือน้ำมันที่ใช้แล้ว
 • PMBC Research Bulletin
  PMBC Research Bulletin
 • นกในเขตชายฝั่งทะเล
  นกในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
 • ป่าชายหาดและป่าพรุ
  ป่าชายหาดและป่าพรุ