ขนาด
แมงกะพรุนกลุ่ม Scyphozoa
 • 10 พฤศจิกายน 2559
 • 248

วงศ์ Mastigiidae สกุล Phyllorhiza

ลักษณะทั่วไป

หนวดรอบปากกว้าง รูปร่างคล้ายใบไม้ มีช่องเปิดขนาดใหญ่บริเวณ membrane ด้านข้าง ตอนปลายมีขนจำนวนมาก(Kramp, 1961)มีรายงานในโลกแล้ว 3 ชนิด (WoRMS, 2015) (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ลักษณะสำคัญในการจำแนกชนิดและการแพร่กระจายของPhyllorhiza(ปรับปรุงจากKramp (1961)และการรวบรวมข้อมูลของศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง)

ลักษณะสำคัญในการจำแนกชนิดและการแพร่กระจายของPhyllorhiza(ปรับปรุงจากKramp (1961)และการรวบรวมข้อมูลของศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง)

ชนิดที่พบ การแพร่กระจายและฤดูกาลในประเทศไทย

ทะเลอันดามัน : พบ Phyllorhiza punctata จังหวัดระนอง ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม จังหวัดพังงา ช่วงปลายลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (พย.-เมย.) และช่วงกลางและปลายลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (พค.-ตค.) จังหวัดภูเก็ต ในเดือนกรกฎาคมและพฤศจิกายน และจังหวัดกระบี่ ในเดือนมีนาคม และช่วงกลางและปลายลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จังหวัดตรัง ในเดือนกุมภาพันธ์และสตูล ช่วงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ(รูปที่ 1)

อ่าวไทย : พบPhyllorhiza punctataจังหวัดตราด ในเดือนสิงหาคม จังหวัดระยอง ในเดือนกันยายน จังหวัดชลบุรี ในเดือนกันยายนจังหวัดเพชรบุรี ในเดือนกันยายน และช่วงกลางและปลายลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดฉะเชิงเทรา ในเดือนเมษายนและพฤษภาคม จังหวัดสมุทรสาคร ในเดือนพฤศจิกายน จังหวัดสมุทรสงคราม พบช่วงต้นและกลางลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และตลอดช่วงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จังหวัดสมุทรปราการ ในเดือนพฤศจิกายนและพฤษภาคม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคมม จังหวัดชุมพร ในเดือนธันวาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ช่วงต้นลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและช่วงปลายลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในเดือนพฤศจิกายน และช่วงกลางลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จังหวัดสงขลา ในเดือนสิงหาคม และช่วงต้นและกลางลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

รูปที่ 1 Phyllorhiza punctata (A) ตัวอย่างของ ศวทม. (B–C) ตัวอย่างของ ศวทม. (C) หนวดรอบปาก

รูปที่ 1 Phyllorhiza punctata (A) ตัวอย่างของ ศวทม. (B–C) ตัวอย่างของ ศวทม. (C) หนวดรอบปาก

ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน
วันที่ : 31 ตุลาคม 2559

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • เต่ามะเฟือง
  เต่ามะเฟือง
 • ปะการังฟอกขาว
  ปะการังฟอกขาว เป็นสภาวะที่ปะการังสูญเสียสาหร่ายเซลล์เดียวที่อาศัยอยู่ภายในเนื้อเยื่อ ทำให้ปะการังอ่อนแอเพราะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอแลปะการังอาจตายไปในที่สุดถ้าหากไม่สามารถทนต่อสภาวะนี้ได้
 • วาฬ/โลมา
  วาฬ/โลมา
 • กัดเซาะชายฝั่ง
  ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 3,151 กิโลเมตร ครอบคลุมจังหวัดชายฝั่งทะเล 23 จังหวัดโดยชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย มีความยาว 2,040 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด และชายฝั่งทะเลด้านอันดามัน มีความยาว 1,111 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลรวม 6 จังหวัด
 • ThaiToxicMarineLife
  ThaiToxicMarineLife
 • พื้นที่อนุรักษ์
  หมายถึง พื้นที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ นิเวศ หรือวัฒนธรรมที่ควรจะอนุรักษ์ไว้สำหรับลูกหลานในอนาคต พื้นที่คุ้มครองถูกกำหนดขึ้นตามกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ เพื่อให้เกิดการจัดการในรูปแบบต่างๆ เช่น อุทยานแห่งชาติ ป่าสงวน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า การจัดการของพื้นที่คุ้มครองจะมีความหลากหลาย ตั้งแต่พื้นที่ที่มีการจำกัดการเข้าถึงของประชาชนจนถึงพื้นที่ ที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับต่างกัน พื้นที่คุ้มครองครอบคลุมทั้งพื้นที่บนบกและในทะเล
 • หญ้าทะเล
  หญ้าทะเล
 • นกในเขตชายฝั่งทะเล
  นกในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
 • สมุทรศาสตร์
  สมุทรศาสตร์