ขนาด
แมงกะพรุนกลุ่ม Scyphozoa
 • 7 พฤศจิกายน 2559
 • 326

วงศ์ Lobonematidae สกุล Lobonemoides

ลักษณะทั่วไป

ตัวร่มแบน ริ้วขอบร่มยาว มีช่องเปิดบริเวณ หนวดรอบปากและintra-circular anastomosing canal system เชื่อมต่อกับทั้ง ring rhopalar และ inter-rhopalar canals(Kramp, 1961)มีรายงานในโลกแล้ว 2 ชนิด (WoRMS, 2015)

ตารางที่ 1 ลักษณะสำคัญในการจำแนกชนิดและการแพร่กระจายของ Lobonema (ปรับปรุงจากKramp (1961)และการรวบรวมข้อมูลของศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก)

 ลักษณะสำคัญในการจำแนกชนิดและการแพร่กระจายของLobonema(ปรับปรุงจากKramp (1961)และการรวบรวมข้อมูลของศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก)

ชนิดที่พบ การแพร่กระจายและฤดูกาลในประเทศไทย

ทะเลอันดามัน : พบLobonema smithiiในพื้นที่จังหวัดระนอง ตลอดช่วงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (พย.-เมย.) จังหวัดพังงา ช่วงกลางและปลายลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดภูเก็ต ช่วงกลางและปลายลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและช่วงต้นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (พค.-ตค.) จังหวัดกระบี่ ในเดือนเมษายน และช่วงช่วงต้นและกลางลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จังหวัดตรัง ในเดือนกุมภาพันธ์ และช่วงกลางลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และจังหวัดสตูล ในเดือนมกราคมและช่วงกลางและปลายลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้(รูปที่ 1)

อ่าวไทย : พบL.smithii ในพื้นที่จังหวัดตราด ในเดือนสิงหาคม จังหวัดระยอง ช่วงต้นและปลายลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จังหวัดชลบุรี ในเดือนกันยายน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ช่วงปลายลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และช่วงต้นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ช่วงปลายลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และตลอดช่วงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และจังหวัดสงขลา ช่วงต้นลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

ัวอย่าง (Lobonema) (smithii)ของ ศวทม.

รูปที่ 1 ตัวอย่าง Lobonema smithiiของ ศวทม.

ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน
วันที่ : 31 ตุลาคม 2559

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • ความหลากหลายชีวภาพ
  ความหลากหลายชีวภาพ
 • ทุ่นในทะเล
  ทุ่นในทะเล
 • เต่ามะเฟือง
  เต่ามะเฟือง
 • ปะการังฟอกขาว
  ปะการังฟอกขาว เป็นสภาวะที่ปะการังสูญเสียสาหร่ายเซลล์เดียวที่อาศัยอยู่ภายในเนื้อเยื่อ ทำให้ปะการังอ่อนแอเพราะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอแลปะการังอาจตายไปในที่สุดถ้าหากไม่สามารถทนต่อสภาวะนี้ได้
 • ปลาฉลามวาฬ
  ปลาฉลามวาฬ
 • พะยูน
  พะยูน
 • ป่าชายเลน
  ป่าชายเลน
 • งูทะเล
 • ที่ดินชายฝั่ง
  ที่ดินชายฝั่ง