ขนาด
แมงกะพรุนกลุ่ม Scyphozoa
 • 7 พฤศจิกายน 2559
 • 329

วงศ์ Cyaneidae สกุล Cyanea

ลักษณะทั่วไป

ส่วนหัวประกอบไปด้วยกลุ่มของหนวด จำนวน 8 กลุ่ม แต่ละกลุ่มหนวดจะประกอบไปด้วยหนวด จำนวนหลายแถว ตลอดแนวกล้ามเนื้อส่วนล่างของส่วนหัว (Kramp, 1961) และมีรายงานในโลกแล้ว 18 ชนิด (WoRMS, 2015) WoRMS (2015) ระบุว่า Cyanea nozaki KishinouyeC. rosea Quoy Gaimard 1824C. postelsi Brandt, 1838C. annaskala von Lendenfeld,1884 C. nozakiiKishinouye, 1891 C. purpurea Kishinouye, 1910 C. citrae (Kishinouye, 1910) C. buitendijkiStiasny, 1919C. ferrugineaEschscholtz, 1929 ยังเป็นชนิดที่ยังมีข้อสงสัย C. fulva Agassiz,1862 C. annasethe Haeckel, 1880 C. muellerianthe Haacke, 1887และ C. mjobergi (Stiasny 1921) เป็นชนิดที่ยังไม่ได้รับการยอมรับสำหรับ Cyanea coccinea Davis, 1841 เป็น Synonym ของ Turritopsis polycirrha (Keferstein, 1862)Cyanea arctica Peron Lesueur เป็น Synonym ของCyanea capillata (Linnaeus, 1758) และCyanea Bougainvillii Lesson, 1830 เป็น Synonym ของ Bougainvillia macloviana Lesson, 1830 และยอมรับเพียง 2 ชนิด อย่างไรก็ตามในการศึกษาครั้งนี้ ขออ้างอิงชนิดที่ยังมีข้อสงสัยอีก 4 ชนิดจากKramp (1961) ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ลักษณะสำคัญในการจำแนกชนิดและการแพร่กระจายของ Cyanea (ปรับปรุงจากKramp (1961) และการรวบรวมข้อมูลของของศูนย์วิจัยและพัฒนาทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง)

ลักษณะสำคัญในการจำแนกชนิดและการแพร่กระจายของ Cyanea (ปรับปรุงจากKramp (1961) และการรวบรวมข้อมูลของของศูนย์วิจัยและพัฒนาทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง)

ชนิดที่พบ การแพร่กระจายและฤดูกาลในประเทศไทย

ทะเลอันดามัน : พบ Cyanea buitendijkiในพื้นที่เกาะโหลน จังหวัดภูเก็ต ในเดือนพฤศจิกายน

อ่าวไทย : พบ Cyanea buitendijki ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ตลอดช่วงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (พย.-เมย.) และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (พค.-ตค.) และจังหวัดสงขลา ในเดือนมกราคม (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 ตัวอย่าง Cyanea buitendijki ของ ศวทล.

รูปที่ 1 ตัวอย่าง Cyanea buitendijki ของ ศวทล.

ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน
วันที่ : 31 ตุลาคม 2559

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • น้ำมันรั่วไหล
  การเกิดน้ำมันรั่วไหล (Oil spill) ในทะเล และชายฝั่งอาจเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การขุดเจาะและขนส่งน้ำมัน การเดินเรือ การล้างถังอับเฉาเรือ ลักลอบทิ้งน้ำที่มีน้ำมันปนเปื้อนหรือน้ำมันที่ใช้แล้ว
 • ทุ่นในทะเล
  ทุ่นในทะเล
 • ปะการังฟอกขาว
  ปะการังฟอกขาว เป็นสภาวะที่ปะการังสูญเสียสาหร่ายเซลล์เดียวที่อาศัยอยู่ภายในเนื้อเยื่อ ทำให้ปะการังอ่อนแอเพราะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอแลปะการังอาจตายไปในที่สุดถ้าหากไม่สามารถทนต่อสภาวะนี้ได้
 • นกในเขตชายฝั่งทะเล
  นกในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
 • หญ้าทะเล
  หญ้าทะเล
 • คลื่นย้อนกลับ Rip Currents
  กระแสน้ำรูปเห็ด
 • พะยูน : มาเรียม
  พะยูน : มาเรียม
 • เกาะในประเทศไทย
  เกาะ หมายถึง บริเวณที่ดิน หิน หรือทรายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยน้ำและอยู่เหนือน้ำตลอดเวลา ทั้งนี้เกาะอาจอยู่ในทะเล แม่น้ำ หรือที่ลุ่มขัง เช่น บึง หรือทะเลสาบก็ได้
 • ThaiToxicMarineLife
  ThaiToxicMarineLife