ขนาด
แมงกะพรุนกลุ่ม Scyphozoa
 • 29 ธันวาคม 2559
 • 737

วงศ์ Catostylidae: สกุล Acromitus

ลักษณะทั่วไป

ตรงส่วนปลายของ หนวดรอบปากแต่ละอันจะมีรยางค์ลักษณะคล้ายแส้ยื่นออกมา (ยกเว้นแมงกะพรุน Acromitus hardenbergi) (Kramp, 1961) WoRMS (2015) ระบุสกุล Acromitus ประกอบด้วย 2 ชนิดได้แก่ Acromitus flagellatus (Maas, 1903) และ A. maculosus Light, 1914 โดยจัด A. hardenbergi Stiasny, 1934 เป็น synonym ของ A. maculosus Light, 1914 ลักษณะสำคัญในการจำแนกชนิดและการแพร่กระจายของ Acromitus (ปรับปรุงจาก Kramp (1961) และการรวบรวมข้อมูลของสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน)

 

(A) แมงกะพรุนหางขน Acromitus flagellatus (B) หนวดรอบปาก

(A) แมงกะพรุนหางขน Acromitus flagellatus (B) หนวดรอบปาก

ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน
วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • น้ำทะเลเปลี่ยนสี
  ปรากฎการณ์น้ำเปลี่ยนสีเกิดจากการเพิ่มปริมาณสารอาหารบริเวณชายฝั่ง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้แพลงก์ตอนเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ปริมาณสารอาหารที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่นั้นมักเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
 • น้ำมันรั่วไหล
  การเกิดน้ำมันรั่วไหล (Oil spill) ในทะเล และชายฝั่งอาจเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การขุดเจาะและขนส่งน้ำมัน การเดินเรือ การล้างถังอับเฉาเรือ ลักลอบทิ้งน้ำที่มีน้ำมันปนเปื้อนหรือน้ำมันที่ใช้แล้ว
 • ป่าชายหาดและป่าพรุ
  ป่าชายหาดและป่าพรุ
 • พื้นที่อนุรักษ์
  หมายถึง พื้นที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ นิเวศ หรือวัฒนธรรมที่ควรจะอนุรักษ์ไว้สำหรับลูกหลานในอนาคต พื้นที่คุ้มครองถูกกำหนดขึ้นตามกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ เพื่อให้เกิดการจัดการในรูปแบบต่างๆ เช่น อุทยานแห่งชาติ ป่าสงวน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า การจัดการของพื้นที่คุ้มครองจะมีความหลากหลาย ตั้งแต่พื้นที่ที่มีการจำกัดการเข้าถึงของประชาชนจนถึงพื้นที่ ที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับต่างกัน พื้นที่คุ้มครองครอบคลุมทั้งพื้นที่บนบกและในทะเล
 • ป่าชายเลน
  ป่าชายเลน
 • พะยูน
  พะยูน
 • ปูเสฉวนบก
  ปูเสฉวนบก
 • เต่ามะเฟือง
  เต่ามะเฟือง
 • อุทยานใต้ทะเล
  อุทยานใต้ทะเล