ขนาด
แมงกะพรุนกลุ่ม Scyphozoa
 • 26 ธันวาคม 2559
 • 300

วงศ์ Cassiopeidae: สกุล Cassiopea

ลักษณะทั่วไป

มีหนวดรอบปาก 8 อันแตกแขนงในแนวนอนคล้ายใบไม้หรือแตกแขนงแบบไม่เป็นระเบียบ มีตุ่มขนาดใหญ่หรือเล็ก ring canal ไม่ปรากฎ หรือไม่ชัดเจน พบ 16 rhopalar และ 16 inter rhopalar canals หรือมากกว่า (Kramp, 1961) มีรายงานในโลกแล้ว 10 ชนิด แต่ WoRMS (2015) ระบุ Cassiopea vanderhorsti Stiasny, 1922 อาจจะเป็น synonym ของ Cassiopea xamachana Bigelow, 1892 และระบุสถานะของ Cassiopea picta Vanhöffen, 1888 เป็น nomen dubium (doubtful species) ลักษณะสำคัญในการจำแนกชนิดและการแพร่กระจายของ Cassiopea (ปรับปรุงจาก Kramp (1961) และการรวบรวมข้อมูลของสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน) (*: ไม่มีข้อมูล)

 

ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน
วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • วาฬบรูด้า
  วาฬบรูด้า
 • PMBC Special Publication
  PMBC Special Publication
 • หาดในประเทศไทย
  จากการสำรวจแหล่งธรรมชาติประเภทหาดทรายทั่วประเทศ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปี 2560 พบว่ามีชายหาดรวม 521 แห่ง กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ 21 จังหวัด โดยอยู่ทางฝั่งอ่าวไทย 360 แห่ง แบ่งเป็นชายหาดที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) 49 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นๆ เช่น ท้องถิ่น กองทัพเรือ และส่วนราชการอื่นๆ อีก 311 แห่ง สำหรับข้อมูลชายหาดฝั่งทะเลอันดามัน พบว่ามีชายหาด 161 แห่ง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 78 แห่ง นอกเขตอุทยานแห่งชาติ 83 แห่ง
 • คลื่นย้อนกลับ Rip Currents
  กระแสน้ำรูปเห็ด
 • พะยูน
  พะยูน
 • ทุ่นในทะเล
  ทุ่นในทะเล
 • น้ำทะเลเปลี่ยนสี
  ปรากฎการณ์น้ำเปลี่ยนสีเกิดจากการเพิ่มปริมาณสารอาหารบริเวณชายฝั่ง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้แพลงก์ตอนเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ปริมาณสารอาหารที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่นั้นมักเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
 • ปลานกแก้ว
  ปลานกแก้ว
 • ปะการังฟอกขาว
  ปะการังฟอกขาว เป็นสภาวะที่ปะการังสูญเสียสาหร่ายเซลล์เดียวที่อาศัยอยู่ภายในเนื้อเยื่อ ทำให้ปะการังอ่อนแอเพราะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอแลปะการังอาจตายไปในที่สุดถ้าหากไม่สามารถทนต่อสภาวะนี้ได้