ขนาด
แมงกะพรุนกลุ่ม Hydrozoa
 • 12 มกราคม 2560
 • 324

วงศ์ Porpitidae: สกุล Porpita

ลักษณะทั่วไป

ส่วนของร่มเป็นรูปทรงกลม ลอยน้ำ แบนหรือนูน อาจจะมีหรือไม่มีส่วนที่เป็นถุงลมอยู่ตรงกลาง ในระยะ Medusa มีปากขนาดเล็ก ในระยะตัวอ่อน ไม่มีหนวด (Schuchert, 2010) มีรายงานในโลกแล้ว 25 ชนิด แต่ WoRMS (2017) ระบุสถานะของ Porpita appendiculata Bosc, 1802; P. atlantica Lesson, 1826; Porpita chrysocoma Lesson, 1826; P. coerulea Eschscholtz, 1825; P. forskahli de Haan, 1827; P. forskalea Oken, 1815; P. fungia Haeckel, 1888; P. gigantea Péron and Lesueur, 1807; P. glandifera Lamarck, 1816; P. globosa Eschscholtz, 1825;P. granulata Cranch, 1818;P. indica Lamarck, 1801; P. kuhlii de Haan, 1827;Porpita lutkeana Brandt, 1835; P. mediterranea Eschscholtz, 1829; P. moneta Risso, 1827; P. pacifica Lesson, 1826; P. radiata Bory de St Vincent, 1804;P. ramifera Eschscholtz, 1825; P. reinwardtii de Haan, 1827; P. umbella (Müller, 1776); P. umbella Eschscholtz, 1829 เป็น synonym ของ P. porpita (Linnaeus, 1758) และมีเพียง 2 ชนิด ที่เป็นที่ยอมรับ ลักษณะสำคัญในการจำแนกชนิดและการแพร่กระจายของ Porpita (ปรับปรุงจากนิตยา (2547) Haeckel (1888) Schuchert (2010) และการรวบรวมข้อมูลของสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน)

Porpita01

ชนิดที่พบ การแพร่กระจายและฤดูกาลในประเทศไทย

ทะเลอันดามัน: พบ Porpita porpita ในพื้นที่จังหวัดพังงาช่วงต้นและกลางลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และจังหวัดภูเก็ตพบช่วงต้นและกลางลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

อ่าวไทย: พบ P. porpita ในพื้นที่จังหวัดตราดในเดือนมีนาคม จังหวัดจันทบุรีพบในเดือนกุมภาพันธ์ จังหวัดชุมพรพบในเดือนธันวาคม จังหวัดสุราษฏร์ธานีพบในเดือนพฤศจิกายน จังหวัดนครศรีธรรมราชพบช่วงต้นลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และจังหวัดสงขลาพบตลอดช่วงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (พย.–เมย.) 

Porpita02

แมงกะพรุนแว่นตาพระอินทร์หรือแมงกะพรุนกระดุมสีฟ้า Porpita porpita

ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน
วันที่ : 15 มกราคม 2560

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • หญ้าทะเล
  หญ้าทะเล
 • ป่าชายเลน
  ป่าชายเลน
 • หาดในประเทศไทย
  จากการสำรวจแหล่งธรรมชาติประเภทหาดทรายทั่วประเทศ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปี 2560 พบว่ามีชายหาดรวม 521 แห่ง กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ 21 จังหวัด โดยอยู่ทางฝั่งอ่าวไทย 360 แห่ง แบ่งเป็นชายหาดที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) 49 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นๆ เช่น ท้องถิ่น กองทัพเรือ และส่วนราชการอื่นๆ อีก 311 แห่ง สำหรับข้อมูลชายหาดฝั่งทะเลอันดามัน พบว่ามีชายหาด 161 แห่ง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 78 แห่ง นอกเขตอุทยานแห่งชาติ 83 แห่ง
 • น้ำทะเลเปลี่ยนสี
  ปรากฎการณ์น้ำเปลี่ยนสีเกิดจากการเพิ่มปริมาณสารอาหารบริเวณชายฝั่ง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้แพลงก์ตอนเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ปริมาณสารอาหารที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่นั้นมักเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
 • อุทยานใต้ทะเล
  อุทยานใต้ทะเล
 • นกในเขตชายฝั่งทะเล
  นกในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
 • พื้นที่อนุรักษ์
  หมายถึง พื้นที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ นิเวศ หรือวัฒนธรรมที่ควรจะอนุรักษ์ไว้สำหรับลูกหลานในอนาคต พื้นที่คุ้มครองถูกกำหนดขึ้นตามกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ เพื่อให้เกิดการจัดการในรูปแบบต่างๆ เช่น อุทยานแห่งชาติ ป่าสงวน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า การจัดการของพื้นที่คุ้มครองจะมีความหลากหลาย ตั้งแต่พื้นที่ที่มีการจำกัดการเข้าถึงของประชาชนจนถึงพื้นที่ ที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับต่างกัน พื้นที่คุ้มครองครอบคลุมทั้งพื้นที่บนบกและในทะเล
 • PMBC Research Bulletin
  PMBC Research Bulletin
 • ปฏิทินทะเล
  ปฏิทินทะเล