ขนาด
แมงกะพรุนกลุ่ม Hydrozoa
 • 12 มกราคม 2560
 • 400

วงศ์ Aequoreidae: สกุล Zygocanna

ลักษณะทั่วไป

มี radial canals จำนวนมาก และแตกแขนงเป็น 2 แฉก หรือหลายแฉก ด้านล่างของร่ม (Subumbrella) อาจมีติ่งเนื้อ (Papillae)ซึ่งเป็นวุ้นเรียงกันเป็นเส้นรัศมี (ลัดดา, 2541) มีรายงานในโลกแล้ว 8 ชนิด (WoRMS, 2017)

ชนิดที่พบ การแพร่กระจายและฤดูกาลในประเทศไทย

ทะเลอันดามัน : พบแมงกะพรุน Zygocanna sp. ในพื้นที่จังหวัดระนองในเดือนพฤษภาคมและสิงหาคม

อ่าวไทย : พบแมงกะพรุน Zygocanna sp. ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีช่วงต้นและกลางลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และจังหวัดสุราษฏร์ธานีพบในเดือนกรกฎาคม

แมงกะพรุน Zygocanna sp.

แมงกะพรุน Zygocanna sp.

ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน
วันที่ : 15 มกราคม 2560

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • PMBC Special Publication
  PMBC Special Publication
 • น้ำทะเลเปลี่ยนสี
  ปรากฎการณ์น้ำเปลี่ยนสีเกิดจากการเพิ่มปริมาณสารอาหารบริเวณชายฝั่ง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้แพลงก์ตอนเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ปริมาณสารอาหารที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่นั้นมักเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
 • ขยะทะเล
  ขยะทะเล
 • น้ำมันรั่วไหล
  การเกิดน้ำมันรั่วไหล (Oil spill) ในทะเล และชายฝั่งอาจเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การขุดเจาะและขนส่งน้ำมัน การเดินเรือ การล้างถังอับเฉาเรือ ลักลอบทิ้งน้ำที่มีน้ำมันปนเปื้อนหรือน้ำมันที่ใช้แล้ว
 • พ.ร.บ. ทช.
  พ.ร.บ. ทช.
 • เต่ามะเฟือง
  เต่ามะเฟือง
 • เกาะในประเทศไทย
  เกาะ หมายถึง บริเวณที่ดิน หิน หรือทรายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยน้ำและอยู่เหนือน้ำตลอดเวลา ทั้งนี้เกาะอาจอยู่ในทะเล แม่น้ำ หรือที่ลุ่มขัง เช่น บึง หรือทะเลสาบก็ได้
 • พะยูน : มาเรียม
  พะยูน : มาเรียม
 • ThaiToxicMarineLife
  ThaiToxicMarineLife