ขนาด
ชนิดพันธุ์แมงกะพรุนกล่อง
 • 12 มกราคม 2560
 • 245

วงศ์ Tripedaliidae: สกุล Tripedalia

ลักษณะทั่วไป

ลำตัวใส รูปร่างเป็นกล่องสี่เหลี่ยม ตัวผู้สีน้ำตาลเข้มหรือส้ม ตัวเมียสีเหลืองอ่อนหรือใส ลำตัวกว้างมากกว่าส่วนสูง ตัวเต็มวัยมีขนาดเล็ก ความสูงประมาณ 1 เซนติเมตร ขอบร่มเรียบ ผิวด้านนอกลำตัวไม่มีจุดหรือตุ่มนูน ร่องตาเป็นรูปหยัก (shallow frown-shaped) มีหนวด 2–3 เส้น ออกมาจากแต่ละโคนหนวด ในแต่ละมุมทั้ง หนวดแต่ละเส้นไม่มีการแตกแขนง (Strehler-pohl et al, 2014) มีรายงานในโลกแล้ว 2 ชนิด (WoRMS, 2017)  ลักษณะสำคัญในการจำแนกชนิดและการแพร่กระจายของ Tripedalia (ปรับปรุงจาก Kramp (1961) Gershwin (2005a; 2006b) Straehler-pohl et al. (2014) จรัสศรีและกฤตยา (2555) และการรวบรวมข้อมูลของสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน)

Tripedalia01

 

Tripedalia02

แมงกะพรุนกล่อง Tripedalia cystophora  

ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน
วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • วาฬบรูด้า
  วาฬบรูด้า
 • พะยูน : มาเรียม
  พะยูน : มาเรียม
 • ป่าชายเลน
  ป่าชายเลน
 • เกาะในประเทศไทย
  เกาะ หมายถึง บริเวณที่ดิน หิน หรือทรายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยน้ำและอยู่เหนือน้ำตลอดเวลา ทั้งนี้เกาะอาจอยู่ในทะเล แม่น้ำ หรือที่ลุ่มขัง เช่น บึง หรือทะเลสาบก็ได้
 • ThaiToxicMarineLife
  ThaiToxicMarineLife
 • ที่ดินชายฝั่ง
  ที่ดินชายฝั่ง
 • ปะการังฟอกขาว
  ปะการังฟอกขาว เป็นสภาวะที่ปะการังสูญเสียสาหร่ายเซลล์เดียวที่อาศัยอยู่ภายในเนื้อเยื่อ ทำให้ปะการังอ่อนแอเพราะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอแลปะการังอาจตายไปในที่สุดถ้าหากไม่สามารถทนต่อสภาวะนี้ได้
 • เต่ามะเฟือง
  เต่ามะเฟือง
 • ทุ่นในทะเล
  ทุ่นในทะเล