ขนาด
ชนิดพันธุ์แมงกะพรุนกล่อง
 • 12 มกราคม 2560
 • 241

วงศ์ Tripedaliidae: สกุล Copula

ลักษณะทั่วไป

รูปทรงค่อนข้างสามเหลี่ยม โดยปากร่มเปิดกว้างและด้านบนแคบ โปร่งใสมีสีน้ำตาลเล็กน้อย ตุ่มพิษมีสีขาว และกระจายอยู่ทั่วไปบนร่ม (Bentlage et al, 2010) สกุลCopulaจัดตั้งโดย Bentlage et al.(2010) มี Type species คือCopula sivickisi(Stiasny, 1926) มีรายงานในโลกแล้ว 1 ชนิด (WoRMS, 2017)

ลักษณะสำคัญในการจำแนกชนิดของ

Copula sivickisi (Stiasny, 1926) มีขนาดเล็ก ขนาดร่มสูงสุดไม่เกิน 8 มม. มีแผ่นดูด (adhesive pad) บริเวณส่วนบนสุดของร่ม ใช้ยึดเกาะพื้นผิวต่างๆ ร่องตาลักษณะคล้ายรูกุญแจ (vertical key hole) กระเพาะอาหารรูปร่างเว้าคล้ายจันทร์เสี้ยว มีกลุ่มเส้นขนจากก้านเดียวเรียงขนานกันเป็นแผง

การแพร่กระจายในโลก ประเทศอเมริกา นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย อินโดนีเซียและไทย (อ่าวไทย)

ความเป็นพิษ ยังไม่มีข้อมูล

 

แมงกะพรุนกล่อง Copula cf. sivickisi

แมงกะพรุนกล่องCopulacf.sivickisi

ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน
วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • วาฬ/โลมา
  วาฬ/โลมา
 • ความหลากหลายชีวภาพ
  ความหลากหลายชีวภาพ
 • งูทะเล
 • อุทยานใต้ทะเล
  อุทยานใต้ทะเล
 • ปูเสฉวนบก
  ปูเสฉวนบก
 • หาดในประเทศไทย
  จากการสำรวจแหล่งธรรมชาติประเภทหาดทรายทั่วประเทศ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปี 2560 พบว่ามีชายหาดรวม 521 แห่ง กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ 21 จังหวัด โดยอยู่ทางฝั่งอ่าวไทย 360 แห่ง แบ่งเป็นชายหาดที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) 49 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นๆ เช่น ท้องถิ่น กองทัพเรือ และส่วนราชการอื่นๆ อีก 311 แห่ง สำหรับข้อมูลชายหาดฝั่งทะเลอันดามัน พบว่ามีชายหาด 161 แห่ง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 78 แห่ง นอกเขตอุทยานแห่งชาติ 83 แห่ง
 • พะยูน
  พะยูน
 • เต่าทะเล
  เต่าทะเล
 • PMBC Special Publication
  PMBC Special Publication