ขนาด
ชนิดพันธุ์แมงกะพรุนกล่อง
 • 12 มกราคม 2560
 • 579

วงศ์ Carukiidae: สกุล Morbakka

ลักษณะทั่วไป

ลำตัวใส มีรูปร่างเป็นกล่องสี่เหลี่ยม พื้นผิวของร่มมีจุดหรือตุ่มนูน มีหนวดเส้นเดียวจากบริเวณฐานโคนหนวดของแต่ละมุม หนวดกว้างและแบนคล้ายริบบิ้น ท่อในฐานหนวดยกแหลม ไม่มีกลุ่มของเส้นขนในถุงกระเพาะอาหาร (Gershwin 2008) Collins and Jarms (2019; World List of Cubozoa) จัดสกุล Morbakka อยู่ในวงศ์ Carukiidae และระบุเพียง 2 ชนิด

หมายเหตุ

ชื่อสกุล Morbakka จัดตั้งโดย Gershwin (2008) มาจากชื่อสามัญ “Morbakka” ของตัวอย่างแมงกะพรุนกลุ่ม Carybdeid ที่พบจากอ่าวมอร์ตัน ซึ่งตั้งโดย Southcott (1985) เพื่อช่วยป้องกันความสับสนในการอ้างอิงในอนาคต Gershwin จึงใช้ชื่อวิทยาศาสตร์และชื่อสามัญเป็นชื่อเดียวกันโดยอ้างอิงตัวอย่างต้นแบบ Morbakka fenneri Gershwin, 2008 ในการตั้งชื่อสกุล และจัดอยู่ในวงศ์ Tamoyidae

 

ตารางที่ 1 ลักษณะสำคัญในการจำแนกชนิดและการแพร่กระจายของ Morbakka (ปรับปรุงจาก Bentlage and Lewis (2012), Gershwin (2008 และ pers. comm.) จรัสศรีและกฤตยา (2555) และการรวบรวมข้อมูลของสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน)

ลักษณะสำคัญในการจำแนกชนิดและการแพร่กระจายของ Morbakka (ปรับปรุงจาก Bentlage and Lewis (2012), Gershwin (2008 และ pers. comm.) จรัสศรีและกฤตยา (2555) และการรวบรวมข้อมูลของสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน)

 

แมงกะพรุนกล่อง

แมงกะพรุนกล่อง (A) Morbakka sp. A, (B) Morbakka sp. B และ (C) Morbakka sp. C

ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน
วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • ปะการัง
  เป็นแนวหินปูนใต้ทะเลในระดับน้ำตื้นที่แสงแดดส่องถึง หินปูนดังกล่าวเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตของปะการังหลายๆ ชนิด นอกจากนี้ ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
 • ปลานกแก้ว
  ปลานกแก้ว
 • เต่าทะเล
  เต่าทะเล
 • น้ำมันรั่วไหล
  การเกิดน้ำมันรั่วไหล (Oil spill) ในทะเล และชายฝั่งอาจเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การขุดเจาะและขนส่งน้ำมัน การเดินเรือ การล้างถังอับเฉาเรือ ลักลอบทิ้งน้ำที่มีน้ำมันปนเปื้อนหรือน้ำมันที่ใช้แล้ว
 • เต่ามะเฟือง
  เต่ามะเฟือง
 • ปูเสฉวนบก
  ปูเสฉวนบก
 • พื้นที่อนุรักษ์
  หมายถึง พื้นที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ นิเวศ หรือวัฒนธรรมที่ควรจะอนุรักษ์ไว้สำหรับลูกหลานในอนาคต พื้นที่คุ้มครองถูกกำหนดขึ้นตามกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ เพื่อให้เกิดการจัดการในรูปแบบต่างๆ เช่น อุทยานแห่งชาติ ป่าสงวน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า การจัดการของพื้นที่คุ้มครองจะมีความหลากหลาย ตั้งแต่พื้นที่ที่มีการจำกัดการเข้าถึงของประชาชนจนถึงพื้นที่ ที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับต่างกัน พื้นที่คุ้มครองครอบคลุมทั้งพื้นที่บนบกและในทะเล
 • พ.ร.บ. ทช.
  พ.ร.บ. ทช.
 • ปลาฉลามวาฬ
  ปลาฉลามวาฬ