ขนาด
รายชื่อกรรมการฯ ระดับจังหวัด
จังหวัดสตูล

รายชื่อคณะกรรมการจังหวัดสตูล

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ โทร
1 นายอาดำ  ขุนรายา 344 ม.18 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110 082-261-5248
2 นายอนันต์  มารามาศ 232 ม.1 ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150 080-540-2797
3 นายอิดริส  อุเส็น 110 ม.3 ต.ตันหยงโป อ.เมือง จ.สตูล91000 081-748-9596
4 นายเหลด  เมงไซ 207 ม.2 ต.สาคร อ.ท่าแพ จ. สตูล 91150 085-078-8210
5 นายสีสัก  มองเหีย 63 ม.2 ต.ขอนคลาน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120 081-609-0355
6 นายด๊ะเฉ็ม  แลหมัน 90 ม.3 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล 91000 089-463-7699
7 นายสมบูรณ์  คำแหง 78/9 ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000 088-790-1570
8 นายอารีย์    ติงหวัง 379 ม.14 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110 082-430-1233