ขนาด
วัสดุที่ใช้ทำปะการังเทียม
ยุทโธปกรณ์จากการทหาร

          ในสหรัฐอเมริกามีการจัดหา เตรียมการและจัดสร้างปะการังเทียมด้วยวัสดุยุทโธปกรณ์จากกองทหารบ้างเป็นครั้งคราว ได้แก่ ในอ่าวและนอกชายฝั่งเมืองต่าง ๆ ที่อยู่ติดมหาสมุทรแอตแลนติก โดยส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับวัสดุที่เลิกใช้แล้ว เช่น รถถัง รถยนต์ รถหุ้มเกราะ เนื่องจากเป็นวัสดุที่มีความทนทานและความมั่นคงสูง

          ในยุค 1990 วัสดุเหล่านี้จัดว่าเป็นวัสดุอันดับหนึ่งที่ได้ผ่านการเจรจาอย่างเป็นทางการระหว่างกระทรวงกลาโหมและผู้จัดการจัดสร้างปะการังเทียม และเป็นหนึ่งวัตถุดิบที่สำคัญในโครงการนำร่องของการจัดสร้างปะการังเทียมบริเวณนอกชายฝั่งเมืองต่าง ๆ จำนวน 10 เมือง ตั้งแต่รัฐ New York ถึง Louisiana ภายใต้ความร่วมมือกันระหว่างฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือน ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในนามโครงการ “Reef Exercise” โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มผลประโยชน์ทางด้านการค้าและด้านการประมง และเป็นการเพิ่มหรือ “REFEEX” โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มผลประโยชน์ทางด้านการค้าและด้านการประมง และเป็นการเพิ่มปริมาณทรัพยากรปลาในธรรมชาติ โดยวัสดุหลักที่ใช้จัดสร้างปะการังเทียมในโครงการ REFEEK ได้แก่ To Battle tanks รถหุ้มเกราะ (Armored personal carriers) รถ Sheridan tanks และวัสดุเหลือใช้อื่น ๆ จากกองทหาร

ข้อดี – ข้อเสียของการสร้างปะการังเทียมด้วยวัสดุยุทโธปกรณ์จากทหาร มีดังนี้

ข้อดี
          - เป็นวัสดุที่มีคุณภาพน้ำหนักมากและมีความทนทานสูงเนื่องจากวัสดุยุทโธปกรณ์จากการทหารส่วนใหญ่ผลิตจากเหล็กกล้าจึงน่าจะมีอายุการใช้งานที่นานกว่าวัสดุอื่น ๆ
          - มีน้ำหนักและแข็งแรงมาก ทำให้ไม่ค่อยมีการเคลื่อนที่จากตำแหน่งแม้ว่าจะโดนพายุ
          - เป็นที่ยึดเกาะของสิ่งมีชีวิตจำพวกยึดเกาะจำพวกไบรโอซัวเพรียงหินเม่นทะเลปะการังหอยนางรมหนาและอื่นๆได้ดีเนื่องจากมีพื้นผิวที่แข็ง
          - ช่องว่างภายในของโครงสร้างทำให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งอาหารของปลาชนิดต่างๆได้ดี

ข้อเสีย
          - ค่าใช้จ่ายในการขนส่งและจัดวางค่อนข้างสูงเนื่องจากแหล่งของวัสดุกับจุดที่ต้องการจัดสร้างปะการังเทียมส่วนใหญ่อยู่ห่างกันมาก
          - ค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดและการถอดชิ้นส่วนที่ไม่ต้องการออกมีราคาค่อนข้างสูงเนื่องจากต้องใช้เครื่องมือขนาดใหญ่และแรงงานจำนวนมาก
          - วัสดุส่วนใหญ่มีขนาดใหญ่และน้ำหนักมากการเคลื่อนย้ายขนส่งและการจัดวางอาจทำได้ยากและจำเป็นต้องใช้เรือขนส่งขนาดใหญ่ช่วยในกระบวนการดังกล่าว
          - น้ำหนักที่มีมากของวัสดุMBTsอาจทำให้เกิดการจมตัวของวัสดุอย่างรวดเร็วหากสภาพพื้นทะเลในบริเวณที่จัดวางไม่แข็งพอ

ข้อเสนอแนะ
          - การจัดสร้างปะการังเทียมโดยใช้วัสดุเหลือใช้จากการทหารควรพิจารณาถึงความเหมาะสมและความมั่นคงของวัสดุให้ดีเพื่อให้ปะการังเทียมที่จัดสร้างถูกใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
          - การจัดสร้างในแต่ละครั้งจะต้องมีการศึกษาและประเมินลักษณะของพื้นทะเลบริเวณพื้นที่ที่จะจัดสร้างฯก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจมตัวของวัตถุหลังการจัดวาง
          - ยุโทปกรณ์ทางการทหารสามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นซึ่งให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่าการนำมาทำเป็นปะการังเทียม