ขนาด
วัสดุที่ใช้ทำปะการังเทียม
 • 13 มกราคม 2558
 • 433

เรือเหล็กขนาดใหญ่

          บริเวณซากเรืออับปางในทะเลเป็นแหล่งที่มีสัตว์น้ำชุกชุม ซึ่งตัวเรืออาจทำมาจากวัสดุหลายชนิด เช่น เหล็ก ไม้ ไฟเบอร์ และเฟอโรซีเมนต์ โดยเรือที่ทำจากเหล็กจัดว่าเป็นวัสดุที่ดีที่สุด เนื่องจากเหล็กที่ใช้เป็นเหล็กที่มีความหนา จึงมีอายุการใช้งานที่นาน และไม่ค่อยมีการเคลื่อนที่ภายหลังการจัดวาง

          การจัดสร้างปะการังเทียมด้วยเรือเหล็กในสหรัฐอเมริกา เกิดขึ้นครั้งแรกจากความพยายามของรัฐ Alabama โดยใช้เรือที่สหรัฐฯ สร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ขนาด 10,000 ตัน หรือที่เรียกว่า Liberty ship ที่ได้รับจากคณะจัดการเดินเรือทะเลสหรัฐ (U.S. Maritime Administration’s MARID) โดยได้ผ่านการอนุมัติและลงนามใน Appropriations Authorization-Maritime Programs เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 1972 และกลายเป็นที่รู้จักกันในนามของ Liberty Ship Act [Public law (P.L.) 92-402,]

          ในปี 1987 มีการจัดสร้างปะการังเทียมด้วยเรือเร็วตรวจชายฝั่งขนาด 327 ฟุต จำนวน 2 ลำ บริเวณ Florida Keys และเรือขนส่งสินค้าขนาด 460 ฟุต 2 ลำ บริเวณนอกชายฝั่ง Martin และ St. Lucie Counties (ตะวันตกเฉียงใต้ของ Florida) ปี 1988-1989 ตามลำดับ

          ในเดือนกรกฎาคม ปี 1995 พลเรือนท้องถิ่นและหอการค้าจอง Key Largo รัฐ Florida ในความร่วมมือกับเมือง Monroe (Florida Keys) ได้ขอความร่วมมือจากรัฐ Florida เพื่อเก็บรักษาเรือ U.S.S. Spiegel Grove (LSD-32) ขนาด 510 ฟุต ที่ได้รับบริจาคจาก MARAD สำหรับการจัดสร้างเป็นปะการังเทียมบริเวณนอกชายฝั่ง Key Largo ภายใน Florida Keys National Marine Sanctuary ซึ่งจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม กฎหมาย การขนส่ง ความร่วมมือ ผู้รับเหมา ภาษี และความล่าช้าในการโอนกรรมสิทธิ์เรือของรัฐ ทำให้การจัดวางเรือล่าช้าออกไปเป็นเวลาเกือบ 7 ปี และภายหลังผ่านความยินยอมจากเมือง James ในวันที่ 13 มิถุนายน 2001 และได้ทำการมอบให้แก่ U.S. Coast Guard, Environmental Protection Agency, the Florida Fish and Wildlife Conservation และ Florida National Marine Sanctuary เพื่อทำความสะอาดและเตรียมการสำหรับการจัดสร้างเป็นปะการังเทียม ต่อมาในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2003 เรือดังกล่าวได้ถูกลากและจัดวางในทะเลบริเวณ Key largo ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ทะเลแห่งชาติ ทางตอนใต้ของรัฐ Florida (Florida Keys Florida Keys National Marine Sanctuary: FKNMS) ซึ่งถือว่าเป็นการจัดสร้างปะการังเทียมครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอเมริกา จากนั้นในปี 2003 จึงได้เปิดเป็นที่สาธารณะสำหรับนักตกปลา และนักดำน้ำ นอกจากนี้การวางเรือเป็นปะการังเทียมของ MARAD ได้เกิดขึ้นอีก 2 ครั้ง หลังจากประสบความสำเร็จจากการจมเรือ Spiegel Grove เป็นเวลา 5 ปี คือ การจัดสร้างปะการังเทียมด้วยเรือ Texas Chipper ความยาว 600 ฟุต บริเวณ Beaumont TX reserve fleet โดย Texas Parks and Wildlife และเรือยิงจรวด Hoyt Vandenberg ความยาว 520 ฟุต

การจัดสร้างปะการังเทียมด้วยเรือขนาดใหญ่

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • เกาะในประเทศไทย
  เกาะ หมายถึง บริเวณที่ดิน หิน หรือทรายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยน้ำและอยู่เหนือน้ำตลอดเวลา ทั้งนี้เกาะอาจอยู่ในทะเล แม่น้ำ หรือที่ลุ่มขัง เช่น บึง หรือทะเลสาบก็ได้
 • ความหลากหลายชีวภาพ
  ความหลากหลายชีวภาพ
 • พะยูน
  พะยูน
 • ThaiToxicMarineLife
  ThaiToxicMarineLife
 • ป่าชายเลน
  ป่าชายเลน
 • หญ้าทะเล
  หญ้าทะเล
 • งูทะเล
 • ปะการัง
  เป็นแนวหินปูนใต้ทะเลในระดับน้ำตื้นที่แสงแดดส่องถึง หินปูนดังกล่าวเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตของปะการังหลายๆ ชนิด นอกจากนี้ ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
 • หาดในประเทศไทย
  จากการสำรวจแหล่งธรรมชาติประเภทหาดทรายทั่วประเทศ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปี 2560 พบว่ามีชายหาดรวม 521 แห่ง กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ 21 จังหวัด โดยอยู่ทางฝั่งอ่าวไทย 360 แห่ง แบ่งเป็นชายหาดที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) 49 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นๆ เช่น ท้องถิ่น กองทัพเรือ และส่วนราชการอื่นๆ อีก 311 แห่ง สำหรับข้อมูลชายหาดฝั่งทะเลอันดามัน พบว่ามีชายหาด 161 แห่ง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 78 แห่ง นอกเขตอุทยานแห่งชาติ 83 แห่ง