ขนาด
วัสดุที่ใช้ทำปะการังเทียม
เรือเหล็กขนาดใหญ่

          บริเวณซากเรืออับปางในทะเลเป็นแหล่งที่มีสัตว์น้ำชุกชุม ซึ่งตัวเรืออาจทำมาจากวัสดุหลายชนิด เช่น เหล็ก ไม้ ไฟเบอร์ และเฟอโรซีเมนต์ โดยเรือที่ทำจากเหล็กจัดว่าเป็นวัสดุที่ดีที่สุด เนื่องจากเหล็กที่ใช้เป็นเหล็กที่มีความหนา จึงมีอายุการใช้งานที่นาน และไม่ค่อยมีการเคลื่อนที่ภายหลังการจัดวาง

          การจัดสร้างปะการังเทียมด้วยเรือเหล็กในสหรัฐอเมริกา เกิดขึ้นครั้งแรกจากความพยายามของรัฐ Alabama โดยใช้เรือที่สหรัฐฯ สร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ขนาด 10,000 ตัน หรือที่เรียกว่า Liberty ship ที่ได้รับจากคณะจัดการเดินเรือทะเลสหรัฐ (U.S. Maritime Administration’s MARID) โดยได้ผ่านการอนุมัติและลงนามใน Appropriations Authorization-Maritime Programs เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 1972 และกลายเป็นที่รู้จักกันในนามของ Liberty Ship Act [Public law (P.L.) 92-402,]

          ในปี 1987 มีการจัดสร้างปะการังเทียมด้วยเรือเร็วตรวจชายฝั่งขนาด 327 ฟุต จำนวน 2 ลำ บริเวณ Florida Keys และเรือขนส่งสินค้าขนาด 460 ฟุต 2 ลำ บริเวณนอกชายฝั่ง Martin และ St. Lucie Counties (ตะวันตกเฉียงใต้ของ Florida) ปี 1988-1989 ตามลำดับ

          ในเดือนกรกฎาคม ปี 1995 พลเรือนท้องถิ่นและหอการค้าจอง Key Largo รัฐ Florida ในความร่วมมือกับเมือง Monroe (Florida Keys) ได้ขอความร่วมมือจากรัฐ Florida เพื่อเก็บรักษาเรือ U.S.S. Spiegel Grove (LSD-32) ขนาด 510 ฟุต ที่ได้รับบริจาคจาก MARAD สำหรับการจัดสร้างเป็นปะการังเทียมบริเวณนอกชายฝั่ง Key Largo ภายใน Florida Keys National Marine Sanctuary ซึ่งจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม กฎหมาย การขนส่ง ความร่วมมือ ผู้รับเหมา ภาษี และความล่าช้าในการโอนกรรมสิทธิ์เรือของรัฐ ทำให้การจัดวางเรือล่าช้าออกไปเป็นเวลาเกือบ 7 ปี และภายหลังผ่านความยินยอมจากเมือง James ในวันที่ 13 มิถุนายน 2001 และได้ทำการมอบให้แก่ U.S. Coast Guard, Environmental Protection Agency, the Florida Fish and Wildlife Conservation และ Florida National Marine Sanctuary เพื่อทำความสะอาดและเตรียมการสำหรับการจัดสร้างเป็นปะการังเทียม ต่อมาในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2003 เรือดังกล่าวได้ถูกลากและจัดวางในทะเลบริเวณ Key largo ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ทะเลแห่งชาติ ทางตอนใต้ของรัฐ Florida (Florida Keys Florida Keys National Marine Sanctuary: FKNMS) ซึ่งถือว่าเป็นการจัดสร้างปะการังเทียมครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอเมริกา จากนั้นในปี 2003 จึงได้เปิดเป็นที่สาธารณะสำหรับนักตกปลา และนักดำน้ำ นอกจากนี้การวางเรือเป็นปะการังเทียมของ MARAD ได้เกิดขึ้นอีก 2 ครั้ง หลังจากประสบความสำเร็จจากการจมเรือ Spiegel Grove เป็นเวลา 5 ปี คือ การจัดสร้างปะการังเทียมด้วยเรือ Texas Chipper ความยาว 600 ฟุต บริเวณ Beaumont TX reserve fleet โดย Texas Parks and Wildlife และเรือยิงจรวด Hoyt Vandenberg ความยาว 520 ฟุต

การจัดสร้างปะการังเทียมด้วยเรือขนาดใหญ่