ขนาด
วัสดุที่ใช้ทำปะการังเทียม
 • 13 มกราคม 2558
 • 328

วัสดุรถราง (Streetcars)

        ระหว่างเดือนกันยายน ปี 1958 รถรางไม้จำนวน 6 ตู้ ถูกนำไปวางเป็นปะการังเทียมภายในอ่าว Santa Monica เขตปกครอง Los Angeles รัฐ California ที่ระดับความลึก 60 ฟุต ห่างจากชายหาด Redondo ประมาณ 1 ไมล์ ซึ่งจากการสำรวจภายหลังการจัดวาง 25 เดือน โดยนักชีววิทยาจาก California Department of Fish and Game พบว่าบริเวณดังกล่าวมีปลาอาศัยอยู่มากกว่า 2,800 ตัว จากนั้นในปี 1960 จึงได้มีการนำรถรางไปวางเพิ่มในอ่าว Santa Monica บริเวณ Malibu และ Santa Monica และจากการสำรวจภายหลังการจัดวาง 1 ปีครึ่ง และ 4 ปี พบว่ามีโครงสร้างของวัสดุดังกล่าวเหลืออยู่น้อยมาก ซึ่งผู้เขียนได้สรุปว่า วัสดุดังกล่าวเป็นวัสดุที่ดึงดูดสิ่งมีชีวิตพวกเจาะได้ดี ทำให้วัสดุมีอายุการใช้งานน้อยลง เหลือเพียง 3-5 ปีเท่านั้น

 

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • เกาะในประเทศไทย
  เกาะ หมายถึง บริเวณที่ดิน หิน หรือทรายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยน้ำและอยู่เหนือน้ำตลอดเวลา ทั้งนี้เกาะอาจอยู่ในทะเล แม่น้ำ หรือที่ลุ่มขัง เช่น บึง หรือทะเลสาบก็ได้
 • แมงกะพรุนพิษ
  เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง จัดอยู่ในไฟลัมไนดาเรีย (Cnidaria) เช่นเดียวกันกับดอกไม้ทะเล (sea anemones) และปะการัง แมงกะพรุนที่พบได้บ่อยที่สุดจัดอยู่ในกลุ่ม Scyphozoa
 • ปลาฉลามวาฬ
  ปลาฉลามวาฬ
 • เต่าทะเล
  เต่าทะเล
 • นกในเขตชายฝั่งทะเล
  นกในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
 • ป่าชายเลน
  ป่าชายเลน
 • งูทะเล
 • ที่ดินชายฝั่ง
  ที่ดินชายฝั่ง
 • ปะการังเทียม
  ปะการังเทียม