ขนาด
วัสดุที่ใช้ทำปะการังเทียม
วัสดุรถไฟใต้ดิน (Subway Cars)

          ในอดีตการนำตู้รถไฟใต้ดิน (Subway Cars) มาสร้างเป็นปะการังเทียมยังเป็นสิ่งที่ไม่ได้รับความนิยมมาก แต่ในปัจจุบันพบว่าเริ่มมีการนำมาใช้มากขึ้น เช่นเดียวกับรถยนต์ ตัวอย่างเช่น ในปี 1990 ตู้รถไฟใต้ดินจำนวน 5 ตู้ ได้ถูกนำไปวางที่ระดับความลึก 65 ฟุต ในพื้นที่ New Jersey ต่อมาในปี 2000 ได้มีการสำรวจในพื้นที่ดังกล่าวโดยนักดำน้ำ พบว่าตัวตู้รถไฟทั้งหมดยังคงอยู่ในบริเวณเดิม ตรงกลางของกองมีการทรุดตัวลงในขณะที่ส่วนอื่น ๆ ยังคงสมบูรณ์อยู่ ในปี 2001 New York City Transit Authority (NYCTA) ได้สนับสนุนโครงการจัดสร้างปะการังเทียมด้วยตู้รถไฟไต้ดินเก่าจำนวน 1,300 ตู้ โดยให้การสนับสนุนทั้งการทำความสะอาด และการขนส่ง ซึ่งตู้รถไฟดังกล่าวเป็นรถในช่วงปลายยุค 1930 และ ยุค 1900 โครงสร้างเป็นแผ่นเหล็กหนา 0.07 นิ้ว มีแร่ใยหิน (Asbestos) ที่เปราะแตกหักแทรกอยู่ระหว่างชั้นของแผ่นเหล็ก โดยแต่ละตู้มีน้ำหนัก 9 ตัน ยาว 51.4 ฟุต กว้าง 9 ฟุต และสูง 9.4 ฟุต ซึ่งจากการตรวจสอบปริมาณใยหิน ในตัวรถโดย EPA จาก New York และ Philadelphia พบว่าตัวตู้รถไฟมีแร่ใยหินอยู่ในปริมาณน้อยและอยู่ในรูปของของแข็ง (ที่ไม่เปราะบาง) ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล จากปริมาณและความทนทานของแร่ใยหินที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้รัฐ Delaware ตัดสินใจรับตู้รถไฟใต้ดินจำนวน 1,000 คัน จาก NYCTA และในปี 2003 ตู้รถไฟจำนวน 517 ตู้ได้ถูกนำไปวางไว้ที่ระดับความลึก 85 ฟุต ในพื้นที่ของ Delaware ทำให้เกิดการรวมกลุ่มของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ปลากะพง และปลาอื่น ๆ อีกหลายชนิด เป็นจำนวนมาก ซึ่งจากการทดสอบความเข้มข้นของแร่ใยหินในช่วงแรก พบว่าระดับความเข้มข้นของแร่ใยหินในน้ำทะเลหลังการจัดวางมีค่าเท่ากับค่ามาตรฐานของน้ำดื่ม ซึ่งถูกกำหนดไว้โดย EPA นอกจากนี้ยังมีการจัดสร้างปะการังเทียมด้วยตู้รถไฟใต้ดินจาก NYCTA ในรัฐอื่น ๆ อีกหลายรัฐ เช่น การจัดสร้างบริเวณชายฝั่งทางใต้ของรัฐ Carolina ที่ระดับความลึก 90-120 ฟุต จำนวน 200 ตู้ ซึ่งผลจากการสำรวจโดยนักดำน้ำภายหลังการจัดสร้าง 3 เดือน พบว่ามีปลาหลายชนิดเข้ามาอาศัยในปะการังเทียม การจัดสร้างในรัฐ Virginia จำนวน 150 ตู้ และในรัฐ Georgia จำนวน 50 ตู้ เป็นต้น แต่ก็มีบางรัฐที่ปฏิเสธ เนื่องจากความเชื่อของประชาชนเกี่ยวกับการปนเปื้อนของแร่ใยหิน เช่น ใน Ocean City รัฐ Marry  land ขณะเดียวกันรัฐ Florida ก็ไม่เห็นด้วยกับการใช้ตู้รถไฟใต้ดินมาสร้างเป็นปะการังเทียม เนื่องจากมีความเห็นว่า ความหนาของเหล็กที่ใช้ในการทำตู้นั้นไม่ได้มาตรฐานที่ทางรัฐกำหนดไว้ หากนำมาสร้างปะการังเทียม อาจจะเกิดการเสื่อมสลายได้