ขนาด
วัสดุที่ใช้ทำทุ่นและฐานทุ่น
 • 9 มกราคม 2558
 • 937

ขนาดของเชือก

ขนาดของเชือก
โดยปกติเส้นเชือกแต่ละเส้นจะมีรายละเอียดโครงสร้างเส้นใยที่จำเป็นบอกเอาไว้ เพื่อความสะดวกในการนำไปใช้งานเช่น 1200D/5/3 ซึ่ง 120D บ่งบอกถึงขนาดของเส้นใย ตัวอักษร D ย่อมาจาก Denier เป็นหน่วยวัดมีค่าเป็นกรัมต่อความยาว 9,000 เมตร ดังนั้นเลข คือ 120D คือ ขนาดของเส้นใยที่หนัก 120 กรัมที่มีความยาว 9,000 เมตร ส่วน 5/3 หมายถึงจำนวนเส้นใยต่อเกลียว หรือเชือกเส้นนี้ประกอบด้วย 5 เส้นใยต่อหนึ่งเกลียว และมีเกลียวจำนวนทั้งสิ้น 3 เกลียว เป็นต้น

ความแข็งแรงของเชือกนอกจากสามารถดูจากดูรายละเอียดของโครงสร้างเส้นใยดังได้กล่าวมาแล้ว ขนาดและชนิดของเชือก ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถบ่งบอกถึงความสามารถของเชือกในการนำมาใช้ประโยชน์ เช่น เชือกที่มีขนาดที่ใหญ่กว่าจะสามารถรับแรงดึงได้ดีกว่าหรือมีความทนทานกว่าเชือกที่มีขนาดเล็ก เชือกที่ทำจากวัสดุ Polypropylene จะทนแรงดึงหรือมีความแข็งแรงกว่าเชือกที่ทำจากวัสดุ Polyethylene เป็นต้น

ตารางแสดงความสามารถสูงสุดในการทนแรงดึงของเชือกขนาดต่างๆ

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร)

เชือกชนิด 4 เกลียว (strand)

Polyethylene

Polypropylene

น้ำหนักเชือก กก./200 เมตร

ทนแรงดึงสูงสุด (ตัน)

น้ำหนักเชือก กก./200 เมตร

ทนแรงดึงสูงสุด (ตัน)

4

1.78

0.2

1.52

0.23

6

3.75

0.42

3.44

0.49

8

6.52

0.71

6.12

0.84

10

10.1

1.1

9.56

1.27

12

14.2

1.55

14.1

1.8

14

19.8

2.1

19.1

2.42

16

25.3

2.69

24.9

3.06

18

32.4

3.44

31.6

3.88

20

39.5

4.2

39.1

4.65

22

47.4

4.92

47.4

5.64

24

56.9

5.9

55.4

6.6

26

67.9

7.05

65.1

7.5

28

77.4

7.84

76.2

8.8

30

88.5

8.96

87.3

10.1

32

101

10.2

99.7

11.2

34

114

11.2

111

12.4

36

130

12.8

125

14

38

142

14

139

15.5

40

158

15.2

152

17.1

ที่มา : คู่มืออุทยานแห่งชาติลำดับที่ 9, ม.ป.ป.

ทุ่นแต่ละประเภทจะมีการใช้เชือกที่มีขนาดที่แตกต่างกันออกไป ทุ่นผูกเรือ ตัวเชือกทำจาก Polypropylene หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าเชือกใยยักษ์ ขนาดของเชือกขึ้นกับวัตถุประสงค์ของการใช้งาน หรือแรงดึงที่ต้องการ ที่นิยมใช้ปัจจุบัน คือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 มิลลิเมตร และ 36 มิลลิเมตร

เชือกใยยักษ์

ทุ่นแนวเขต ตัวเชือกทำจากเชือกใยยักษ์เช่นเดียวกับทุ่นผูกเรือ แต่ขนาดของเชือกทุ่นแนวเขตจะมีขนาดที่เล็กกว่า เนื่องจากเชือกทุ่นแนวเขตไม่จำเป็นต้องรับแรงดึงมากเหมือนกับทุ่นผูกเรือ

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • งูทะเล
 • อุทยานใต้ทะเล
  อุทยานใต้ทะเล
 • ที่ดินชายฝั่ง
  ที่ดินชายฝั่ง
 • เต่าทะเล
  เต่าทะเล
 • วาฬ/โลมา
  วาฬ/โลมา
 • ปะการังเทียม
  ปะการังเทียม
 • น้ำมันรั่วไหล
  การเกิดน้ำมันรั่วไหล (Oil spill) ในทะเล และชายฝั่งอาจเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การขุดเจาะและขนส่งน้ำมัน การเดินเรือ การล้างถังอับเฉาเรือ ลักลอบทิ้งน้ำที่มีน้ำมันปนเปื้อนหรือน้ำมันที่ใช้แล้ว
 • ความหลากหลายชีวภาพ
  ความหลากหลายชีวภาพ
 • นกในเขตชายฝั่งทะเล
  นกในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล