ขนาด
ประเภทของทุ่น
 • 9 มกราคม 2558
 • 388

ทุ่นทรงกระบอกสีฟ้า

ทุ่นทรงกระบอกสีฟ้า
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นผู้นำเอาทุ่นทรงกระบอกมาใช้เป็นหน่วยงานแรก โดยในช่วงแรกตัวกระบอกทำจากท่อพีวีซี ส่วนปลายกระบอกมีฝาปิด ต่อมาได้มีการผลิตกระบอกปลายปิดจากโรงงาน

ส่วนประกอบของทุ่น
ทุ่นลอยหลัก มีรูปแบบทรงกระบอก ใช้วัตถุดิบชนิด Polyethylene ภายในบรรจุด้วย Polyethylene Foam (PU FOAM) เพื่อช่วยในการพยุงตัวได้ดี ความยาวของทุ่นประมาณ 1 เมตร และมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 8 นิ้ว สายยึดโยง เป็นเชือก Polyethylene ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มิลลิเมตร ยาว 20 เมตร ฐานยึดทุ่น เป็นคอนกรีตรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 30×30×30 เซนติเมตร ด้านข้างมีแขนเหล็กขนาด 3/4 นิ้ว ยื่นออกจากตัวทุ่น 25 เซนติเมตร ด้านละ 2 เส้น ทั้ง 4 ด้าน ด้านบนมีห่วงรูปตัวยู ใช้เหล็กขนาด 3/4 นิ้ว

ข้อดีของทุ่นทรงกระบอกสีฟ้า
ความสูงของทรงกระบอกสามารถสังเกตเห็นได้ในระยะไกล และสามารถทราบหน่วยงานที่ติดตั้งแน่นอน เนื่องจากปัจจุบันมีเพียงกรมทรัพยากรและชายฝั่งที่ดำเนินการติดตั้งทุ่นประเภทนี้

ข้อจำกัดของทุ่นทรงกระบอกสีฟ้า
มักมีการแตกหัก ชำรุดเสียหายง่ายกว่าทุ่นไข่ปลา เมื่อทิ้งไว้นานๆ จะมีเพรียงมาเกาะทำให้ทุ่นจมหรือนอนราบไปกับผิวน้ำทำให้สังเกตได้ยาก

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • พื้นที่อนุรักษ์
  หมายถึง พื้นที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ นิเวศ หรือวัฒนธรรมที่ควรจะอนุรักษ์ไว้สำหรับลูกหลานในอนาคต พื้นที่คุ้มครองถูกกำหนดขึ้นตามกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ เพื่อให้เกิดการจัดการในรูปแบบต่างๆ เช่น อุทยานแห่งชาติ ป่าสงวน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า การจัดการของพื้นที่คุ้มครองจะมีความหลากหลาย ตั้งแต่พื้นที่ที่มีการจำกัดการเข้าถึงของประชาชนจนถึงพื้นที่ ที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับต่างกัน พื้นที่คุ้มครองครอบคลุมทั้งพื้นที่บนบกและในทะเล
 • ขยะทะเล
  ขยะทะเล
 • ปลานกแก้ว
  ปลานกแก้ว
 • ทุ่นในทะเล
  ทุ่นในทะเล
 • วาฬบรูด้า
  วาฬบรูด้า
 • งูทะเล
 • ปฏิทินทะเล
  ปฏิทินทะเล
 • พะยูน
  พะยูน
 • ป่าชายหาดและป่าพรุ
  ป่าชายหาดและป่าพรุ