ขนาด
ประเภทของทุ่น
 • 9 มกราคม 2558
 • 399

ทุ่นไข่ปลา

ทุ่นไข่ปลา
มีวัตถุประสงค์หลัก คือ ใช้เป็นทุ่นเพื่อบอกแนวเขต ซึ่งอาจเป็นแนวเขตของทรัพยากรเพื่อการอนุรักษ์ หรือแนวเขตพื้นที่ว่ายน้ำ หน่วยงานที่นำเอาทุ่นไข่ปลามาใช้เป็นหน่วยงานแรกๆ คือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยนำทุ่นไข่ปลาไปติดตั้งในเขตพื้นที่ที่ต้องการอนุรักษ์ทรัพยากร ต่อมาได้มีการประยุกต์เอาทุ่นไข่ปลามาใช้เป็นแนวเขตสำหรับพื้นที่ว่ายน้ำให้นักท่องเที่ยวได้เล่นน้ำ

ส่วนประกอบของทุ่น
ทุ่นลอยหลัก มีรูปแบบทรงกลมทำจากพลาสติกชนิด Polyethylene มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 140 มิลลิเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 220 มิลลิเมตร มีความหนาของผิวไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร สีที่นิยมใช้คือ สีเหลืองหรือสีส้ม สายยึดโยง ทำจาก Polyethylene จะร้อยผ่านตัวทุ่น โดยด้านหน้าและด้านท้ายของทุ่นจะผูกเป็นปมเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวทุ่นเคลื่อนที่ ฐานยึดทุ่น เนื่องจากทุ่นไข่ปลา เป็นทุ่นที่วางเป็นแนวเพื่อล้อมรอบพื้นที่ ดังนั้นปลายของเชือกทุ่นทั้งสองด้านจะถูกผูกยึดกับวัสดุตามชายฝั่ง เช่น ก้อนหิน ต้นไม้ หรืออาจมีการหล่อแท่งคอนกรีตเพื่อใช้เป็นฐานยึดทุ่น

ข้อดีของทุ่นไข่ปลา
สามารถใช้บอกพื้นที่แนวเขตได้ชัดเจน

ข้อจำกัดของทุ่นไข่ปลา
มักขาดหรือเสียหายง่ายจากกระแสน้ำ และมักถูกคลื่นซัดขึ้นไปบนฝั่ง

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • น้ำทะเลเปลี่ยนสี
  ปรากฎการณ์น้ำเปลี่ยนสีเกิดจากการเพิ่มปริมาณสารอาหารบริเวณชายฝั่ง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้แพลงก์ตอนเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ปริมาณสารอาหารที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่นั้นมักเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
 • ปฏิทินทะเล
  ปฏิทินทะเล
 • วาฬบรูด้า
  วาฬบรูด้า
 • หาดในประเทศไทย
  จากการสำรวจแหล่งธรรมชาติประเภทหาดทรายทั่วประเทศ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปี 2560 พบว่ามีชายหาดรวม 521 แห่ง กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ 21 จังหวัด โดยอยู่ทางฝั่งอ่าวไทย 360 แห่ง แบ่งเป็นชายหาดที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) 49 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นๆ เช่น ท้องถิ่น กองทัพเรือ และส่วนราชการอื่นๆ อีก 311 แห่ง สำหรับข้อมูลชายหาดฝั่งทะเลอันดามัน พบว่ามีชายหาด 161 แห่ง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 78 แห่ง นอกเขตอุทยานแห่งชาติ 83 แห่ง
 • ขยะทะเล
  ขยะทะเล
 • ThaiToxicMarineLife
  ThaiToxicMarineLife
 • PMBC Special Publication
  PMBC Special Publication
 • วาฬ/โลมา
  วาฬ/โลมา
 • หญ้าทะเล
  หญ้าทะเล