ขนาด
ประเภทของทุ่น
ทุ่นฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก

ทุ่นฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปี พ.ศ. 2535 สถาบันวิจัยชีววิทยาและประมงทะเล กรมประมง เป็นหน่วยงานที่พัฒนาทุ่นฐานคอนกรีตเสริมเหล็กขึ้น

ส่วนประกอบของทุ่น
ทุ่นลอยหลัก มีรูปแบบทรงกลมทำจากพลาสติกแข็งสีส้ม (ทุ่นอวน) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ ร้อยเข้าด้วยกัน 3 ลูกต่อทุ่น 1 จุด ปลายเชือกถัดจากทุ่น 3 เมตร มีห่วงสำหรับผูกเชือกเรือ สายยึดโยง เป็นเชือกไนล่อนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว ฐานยึดทุ่น เป็นแท่งคอนกรีตเสริมเหล็กทรงลูกบาศก์ ขนาด 50×50×50 เซนติเมตร น้ำหนักขนาด 300 กิโลกรัม มีแขนเหล็กทำด้วยเหล็กข้ออ้อย เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว ยื่นออกไปด้านข้าง 30 เซนติเมตร ปี พ.ศ. 2536 สถาบันวิจัยชีววิทยาและประมงทะเลได้ปรับปรุงทุ่นแบบแรกใหม่ เพื่อติดตั้งสำหรับเรือท่องเที่ยวขนาดปานกลางถึงขนาดใหญ่ ความยาวไม่เกิน 20 เมตร โดยเพิ่มเติมรายละเอียดลักษณะฐานสมอที่แท่งคอนกรีต คือ เพิ่มแขนค้ำยันด้านข้างเป็นด้านละ 2 แขน ยาว 50 เซนติเมตร เพื่อให้ค้ำยันได้ดีขึ้น กลางแท่งคอนกรีตมีรูสวมท่อ PVC ขนาด 1 นิ้ว สำหรับร้อยลวดสลิงผูกฐานคอนกรีตติดกัน 3 แท่ง ต่อ 1 จุด เพื่อเพิ่มน้ำหนักฐานสมอให้มากขึ้น เชือกทุ่นขนาด 1 นิ้วปลายเชือกล่างผูกติดสลิง โดยสวมสายยางป้องกันการขัดสีกับเชือก ส่วนปลายบนร้อยผ่านทุ่นไฟเบอร์ข้างในบรรจุโฟมเส้นผ่าศูนย์กลาง 45 เซนติเมตร

การติดตั้งทุ่น
ดำเนินการโดยใช้เรือลำเลียงแท่งคอนกรีตไปยังตำแหน่งที่ต้องการวางทุ่น โดยอาศัยการบอกตำแหน่งจากนักปฏิบัติการใต้น้ำ จากนั้นใช้วิธีกว้านยกทิ้งลงน้ำ

ข้อดีของทุ่นฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก
สามารถติดตั้งได้ทุกสภาพพื้นที่ ทั้งแนวปะการังและพื้นทราย ราคาไม่แพงมากนัก

ข้อจำกัดของทุ่นฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก
การติดตั้งต้องอาศัยวิธีการกว้านเป็นตัวยกแท่นคอนกรีต ทำให้การติดตั้งนั้นเกิดความลำบาก หากไม่ระมัดระวังอาจทิ้งลงบนปะการังและทำให้ปะการังเสียหายได้ หากขนาดของทุ่นไม่เหมาะสมกับขนาดของเรือที่เข้ามาใช้ประโยชน์ เรืออาจจะลากฐานของทุ่นไปทำความเสียหายให้กับปะการังได้ ซึ่งทุ่นฐานคอนกรีตเสริมเหล็กนั้นเหมาะสำหรับเรือท่องเที่ยวขนาดปานกลางถึงขนาดใหญ่ ความยาวไม่เกิน 20 เมตร เรือที่มีขนาดเล็ก เรือหางยาว และเรือเร็วเท่านั้น