ขนาด
ประเภทของทุ่น
ทุ่นสว่านทราย

ทุ่นสว่านทราย
ปี พ.ศ. 2532 สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่ริเริ่มนำทุ่นชนิดนี้มาใช้

ส่วนประกอบของทุ่น
ทุ่นลอยหลัก มีรูปแบบทรงกลมทำจาก Fiberglass ภายในบรรจุโฟม สายยึดโยง เป็นเชือก Polypropylene ฐานยึดทุ่น เป็นสมอ ประกอบด้วยท่อนเหล็กกลมกลวง เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว ยาว 1 เมตร มีแผ่นเหล็กลักษณะคล้ายจานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร ผ่าและบิดเป็นเกลียวติดอยู่ 3 ช่วง ห่างกันช่วงละ 25 เซนติเมตร ส่วนบนทำเป็นห่วงสำหรับร้อยเชือก

การติดตั้งทุ่น
ดำเนินการโดยนักปฏิบัติการใต้น้ำ โดยวิธีการหมุนสมอให้ฝังลงบนพื้นทราย เหลือห่วงด้านบนไว้เพื่อใช้ผูกเชือก

ข้อดีของทุ่นสว่านทราย
ทุ่นสว่านทรายเป็นทุ่นที่ติดตั้งบนพื้นทราย จึงมีผลกระทบต่อปะการังน้อย ทุ่นสว่านทรายเหมาะที่จะเป็นทุ่นใช้แสดงแนวเขตปะการัง แนวเขตหญ้าทะเล หรือฐานสมอผูกทุ่น ราวทุ่นพักเหนื่อยสำหรับนักท่องเที่ยวสามารถยึดเกาะได้เมื่อว่ายน้ำดูปะการัง ซึ่งสามารถป้องกันการยืนเหยียบย่ำบนปะการังได้

ข้อจำกัดของทุ่นสว่านทราย
ทุ่นสว่านทรายเป็นทุ่นขนาดเล็ก มีสมอสั้น จึงไม่เหมาะที่จะเป็นทุ่นสำหรับการผูกเรือ เพราะเมื่อถูกแรงดึง แกนเหล็กจะขยับเคลื่อนตัว อาจไปทำอันตรายต่อแนวปะการัง และถูกถอดไปในที่สุด ใช้ได้เฉพาะกับพื้นที่ที่เป็นพื้นทรายเท่านั้น