ขนาด
ประเภทของทุ่น
 • 9 มกราคม 2558
 • 327

ทุ่นสมอหกกลับ

ทุ่นสมอหกกลับ
ปี พ.ศ. 2542 นายสุวรรณ พิทักษ์สินธร สำนักวิชาการป่าไม้ ได้ออกแบบทุ่นสมอหกกลับขึ้น เพื่อเป็นจุดจอดเรือสำรับเป็นจุดทำกิจกรรมดำน้ำ ทุ่นสมอหกกลับเป็นทุ่นที่เหมาะสำหรับสภาพพื้นทะเลที่เป็นแนวทรายหรือทรายปะการัง ที่มีระดับความลึกของน้ำไม่เกิน 18 เมตร เช่น อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง อุทยานแห่งชาติน้ำตกธารเสด็จ และรอบๆ พื้นที่เกาะเต่า ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง ในพื้นที่จังหวัดตรัง

ส่วนประกอบของทุ่น
ทุ่นลอยหลัก มีรูปแบบทรงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 50 เซนติเมตร สีส้มแดง ทำด้วยพลาสติก Polyethelyne ภายในบรรจุด้วย Polyurethane Foam และมีท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว ผ่านตรงกลาง เพื่อให้เชือกร้อยผ่านตัวทุ่นได้ นอกจากนี้ยังมีการปรับรายละเอียดทุ่นให้มีความสวยงามและมีความหนามากขึ้น รวมทั้งใส่ทรายเข้าไปด้านล่างเพื่อให้ทุ่นตั้งตรงขึ้น และติดแถบสะท้อนแสงสีน้ำเงิน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เรือที่เข้าหาทุ่นในเวลากลางคืนด้วย สายยึดโยง เป็นเชือก Polypropylene ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 30 มิลลิเมตรขึ้นไป โดยแบ่งออกเป็น 3 เส้น คือ เชือกเส้นที่ติดกับตัวทุ่น เชือกที่ติดกับฐานยึดทุ่น และเชือกเส้นกลางเชื่อมระหว่าง 2 เส้น ฐานยึดทุ่น เป็นสมอทรายทำจากเหล็กไร้สนิมความยาวประมาณ 120 เซนติเมตร ปลายด้านล่างมีใบสมอกว้างประมาณ 22 เซนติเมตร ยาวประมาณ 44 เซนติเมตร ด้านบนเป็นห่วงเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 12 เซนติเมตร โผล่จากผิวพื้นสำหรับเชือกร้อยผ่าน

ทุ่นสมอหกกลับ

ข้อดีของทุ่นสมอหกกลับ
เป็นทุ่นที่สามารถดำเนินการได้รวดเร็ว มีวัสดุฐานที่คงทนแข็งแรง ไม่ทำอันตรายต่อแนวปะการัง และสามารถดำเนินการได้ดีในพื้นที่ที่เป็นแนวทรายหรือแนวทรายปะการัง

ข้อเสียของทุ่นสมอหกกลับ
ต้องใช้เทคนิคเฉพาะในการติดตั้ง ผู้ดำเนินการต้องได้รับการฝึกฝนและอบรมมาโดยเฉพาะ และสามารถดำเนินการได้ในระดับความลึกไม่เกิน 18 เมตร

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • พ.ร.บ. ทช.
  พ.ร.บ. ทช.
 • ปะการังฟอกขาว
  ปะการังฟอกขาว เป็นสภาวะที่ปะการังสูญเสียสาหร่ายเซลล์เดียวที่อาศัยอยู่ภายในเนื้อเยื่อ ทำให้ปะการังอ่อนแอเพราะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอแลปะการังอาจตายไปในที่สุดถ้าหากไม่สามารถทนต่อสภาวะนี้ได้
 • กัดเซาะชายฝั่ง
  ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 3,151 กิโลเมตร ครอบคลุมจังหวัดชายฝั่งทะเล 23 จังหวัดโดยชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย มีความยาว 2,040 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด และชายฝั่งทะเลด้านอันดามัน มีความยาว 1,111 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลรวม 6 จังหวัด
 • พะยูน
  พะยูน
 • คลื่นย้อนกลับ Rip Currents
  กระแสน้ำรูปเห็ด
 • ปลาฉลามวาฬ
  ปลาฉลามวาฬ
 • เต่าทะเล
  เต่าทะเล
 • สมุทรศาสตร์
  สมุทรศาสตร์
 • พื้นที่อนุรักษ์
  หมายถึง พื้นที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ นิเวศ หรือวัฒนธรรมที่ควรจะอนุรักษ์ไว้สำหรับลูกหลานในอนาคต พื้นที่คุ้มครองถูกกำหนดขึ้นตามกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ เพื่อให้เกิดการจัดการในรูปแบบต่างๆ เช่น อุทยานแห่งชาติ ป่าสงวน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า การจัดการของพื้นที่คุ้มครองจะมีความหลากหลาย ตั้งแต่พื้นที่ที่มีการจำกัดการเข้าถึงของประชาชนจนถึงพื้นที่ ที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับต่างกัน พื้นที่คุ้มครองครอบคลุมทั้งพื้นที่บนบกและในทะเล