ขนาด
ประเภทของทุ่น
 • 9 มกราคม 2558
 • 322

ทุ่นสมอทรายมาโนช

ทุ่นสมอทรายมาโนช
เมื่อปี พ.ศ. 2540 นายมาโนช วงษ์สุรีย์รัตน์ หัวหน้าศูนย์พิทักษ์อุทยานแห่งชาติทางทะเล จังหวัดตรัง เป็นผู้ออกแบบทุ่นสมอทราย และนำไปทดลองใช้บริเวณแนวหญ้าทะเล อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม แนวปะการังอุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะลันตา เพื่อจอดเรือบริเวณเขตหญ้าทะเลและแนวปะการัง ในพื้นที่ที่เป็นทรายผสมโคลน ที่ระดับความลึกไม่เกิน 15 เมตร

ส่วนประกอบของทุ่น
ทุ่นลอยหลัก มีรูปแบบทรงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 45 เซนติเมตร สีส้มแดง ทำด้วยพลาสติก Polyethelyne ภายในบรรจุด้วย Polyurethane Foam และมีท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว ผ่านตรงกลาง เพื่อให้เชือกร้อยผ่านตัวทุ่นได้ สายยึดโยง เป็นเชือก Polypropylene ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 28-30 มิลลิเมตรขึ้นไป โดยแบ่งออกเป็น 3 เส้น คือ เชือกเส้นที่ติดกับตัวทุ่น เชือกที่ติดกับฐานยึดทุ่น และเชือกเส้นกลางเชื่อมระหว่าง 2 เส้น ฐานยึดทุ่น เป็นท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 12 เซนติเมตร ฝังหมุดสแตนเลสตรงกลางและหล่อด้วยซีเมนต์ ด้านข้างมีปีก 2 คู่ ที่ระยะ 40 เซนติเมตร และ 80 เซนติเมตร วัดจากด้านบนลงมา ยึดติดกับท่อ PVC ด้วยน็อต ความยาวของสมอทรายประมาณ 120 เซนติเมตร ด้านบนเป็นห่วงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 12 เซนติเมตร

ข้อดีของทุ่นสมอทรายมาโนช
มีราคาถูก ใช้กับการหมายแนวเขตได้ รับแรงกระชากได้ดี สามารถติดตั้งบริเวณพื้นทรายได้

ข้อเสียของทุ่นสมอทรายมาโนช
การติดตั้งต้องใช้เทคนิคเฉพาะ สามารถดำเนินการได้ในระดับความลึกไม่เกินความยาวของสายท่อเป่าทราย ส่วนของฐานทุ่นง่ายต่อการหลุดและฉีกขาดเมื่อได้รับแรงกระชาก

ทุ่นสมอทรายมาโนช

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • เต่าทะเล
  เต่าทะเล
 • เกาะในประเทศไทย
  เกาะ หมายถึง บริเวณที่ดิน หิน หรือทรายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยน้ำและอยู่เหนือน้ำตลอดเวลา ทั้งนี้เกาะอาจอยู่ในทะเล แม่น้ำ หรือที่ลุ่มขัง เช่น บึง หรือทะเลสาบก็ได้
 • หาดในประเทศไทย
  จากการสำรวจแหล่งธรรมชาติประเภทหาดทรายทั่วประเทศ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปี 2560 พบว่ามีชายหาดรวม 521 แห่ง กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ 21 จังหวัด โดยอยู่ทางฝั่งอ่าวไทย 360 แห่ง แบ่งเป็นชายหาดที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) 49 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นๆ เช่น ท้องถิ่น กองทัพเรือ และส่วนราชการอื่นๆ อีก 311 แห่ง สำหรับข้อมูลชายหาดฝั่งทะเลอันดามัน พบว่ามีชายหาด 161 แห่ง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 78 แห่ง นอกเขตอุทยานแห่งชาติ 83 แห่ง
 • ปลานกแก้ว
  ปลานกแก้ว
 • งูทะเล
 • ปะการัง
  เป็นแนวหินปูนใต้ทะเลในระดับน้ำตื้นที่แสงแดดส่องถึง หินปูนดังกล่าวเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตของปะการังหลายๆ ชนิด นอกจากนี้ ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
 • พื้นที่อนุรักษ์
  หมายถึง พื้นที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ นิเวศ หรือวัฒนธรรมที่ควรจะอนุรักษ์ไว้สำหรับลูกหลานในอนาคต พื้นที่คุ้มครองถูกกำหนดขึ้นตามกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ เพื่อให้เกิดการจัดการในรูปแบบต่างๆ เช่น อุทยานแห่งชาติ ป่าสงวน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า การจัดการของพื้นที่คุ้มครองจะมีความหลากหลาย ตั้งแต่พื้นที่ที่มีการจำกัดการเข้าถึงของประชาชนจนถึงพื้นที่ ที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับต่างกัน พื้นที่คุ้มครองครอบคลุมทั้งพื้นที่บนบกและในทะเล
 • PMBC Research Bulletin
  PMBC Research Bulletin
 • ปะการังเทียม
  ปะการังเทียม