ขนาด
ประเภทของทุ่น
ทุ่นสมอทรายมาโนช

ทุ่นสมอทรายมาโนช
เมื่อปี พ.ศ. 2540 นายมาโนช วงษ์สุรีย์รัตน์ หัวหน้าศูนย์พิทักษ์อุทยานแห่งชาติทางทะเล จังหวัดตรัง เป็นผู้ออกแบบทุ่นสมอทราย และนำไปทดลองใช้บริเวณแนวหญ้าทะเล อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม แนวปะการังอุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะลันตา เพื่อจอดเรือบริเวณเขตหญ้าทะเลและแนวปะการัง ในพื้นที่ที่เป็นทรายผสมโคลน ที่ระดับความลึกไม่เกิน 15 เมตร

ส่วนประกอบของทุ่น
ทุ่นลอยหลัก มีรูปแบบทรงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 45 เซนติเมตร สีส้มแดง ทำด้วยพลาสติก Polyethelyne ภายในบรรจุด้วย Polyurethane Foam และมีท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว ผ่านตรงกลาง เพื่อให้เชือกร้อยผ่านตัวทุ่นได้ สายยึดโยง เป็นเชือก Polypropylene ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 28-30 มิลลิเมตรขึ้นไป โดยแบ่งออกเป็น 3 เส้น คือ เชือกเส้นที่ติดกับตัวทุ่น เชือกที่ติดกับฐานยึดทุ่น และเชือกเส้นกลางเชื่อมระหว่าง 2 เส้น ฐานยึดทุ่น เป็นท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 12 เซนติเมตร ฝังหมุดสแตนเลสตรงกลางและหล่อด้วยซีเมนต์ ด้านข้างมีปีก 2 คู่ ที่ระยะ 40 เซนติเมตร และ 80 เซนติเมตร วัดจากด้านบนลงมา ยึดติดกับท่อ PVC ด้วยน็อต ความยาวของสมอทรายประมาณ 120 เซนติเมตร ด้านบนเป็นห่วงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 12 เซนติเมตร

ข้อดีของทุ่นสมอทรายมาโนช
มีราคาถูก ใช้กับการหมายแนวเขตได้ รับแรงกระชากได้ดี สามารถติดตั้งบริเวณพื้นทรายได้

ข้อเสียของทุ่นสมอทรายมาโนช
การติดตั้งต้องใช้เทคนิคเฉพาะ สามารถดำเนินการได้ในระดับความลึกไม่เกินความยาวของสายท่อเป่าทราย ส่วนของฐานทุ่นง่ายต่อการหลุดและฉีกขาดเมื่อได้รับแรงกระชาก

ทุ่นสมอทรายมาโนช