ขนาด
ประเภทของทุ่น
ทุ่นแบบสมอสามตัว

ทุ่นแบบสมอสามตัว
ปี พ.ศ. 2535 ส่วนอุทยานแห่งชาติทางทะเลได้ปรับปรุงและพัฒนาทุ่นแบบสมอสามตัวขึ้นมา เพื่อแก้ไขปัญหาบริเวณพื้นแนวปะการังที่เป็นทราย ไม่สามารถที่จะหาวัตถุที่มีขนาดใหญ่ใช้ผูกเรือหรือเจาะเพื่อติดตั้งทุ่นได้ เช่น บริเวณอ่าวที่ทำการบริเวณเกาะสี่ และหาดเล็กบนเกาะสี่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน

ส่วนประกอบของทุ่น
ทุ่นลอยหลัก มีรูปแบบทรงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 45 เซนติเมตร สีส้มแดง ทำด้วยพลาสติก Polyethelyne ภายในบรรจุด้วย Polyurethane Foam และมีท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว ผ่านตรงกลาง เพื่อให้เชือกร้อยผ่านตัวทุ่นได้

สายยึดโยง เป็นเชือก Polypropylene แบ่งออกเป็น 3 เส้น คือ เชือกเส้นที่ติดกับตัวทุ่น เชือกที่ติดกับฐานกับสมอทั้งสามตัว และเชือกเส้นกลางเชื่อมระหว่าง 2 เส้น ฐานยึดทุ่น เป็นสมอขนาด 25 กิโลกรัม จำนวน 3 ตัว ฝังทรายทำมุมประมาณ 120 องศา เพื่อเพิ่มความแข็งแรง เมื่อฝังลงในพื้นทราย

ทุ่นแบบสมอสามตัว

ข้อดีของทุ่นแบบสมอสามตัว
สามารถใช้ในพื้นทะเลที่เป็นทราย หรือแนวปะการังที่ไม่สามารถใช้วิธีการเจาะ หรือผูกกับวัตถุใดๆ ได้

ข้อจำกัดของทุ่นแบบสมอสามตัว
รับน้ำหนักและแรงกระชากได้ไม่มาก ถ้าสมอจมทรายได้ไม่ดีพอทำให้ฐานยึดทุ่นเคลื่อน และเมื่อรับแรงกระชากมากเชือกจะเกิดการบิดตัว ทำให้สายสมอหลุดกองรวมกัน ปัจจุบันไม่มีการใช้ทุ่นรูปแบบนี้แล้ว