ขนาด
ประเภทของทุ่น
ทุ่นแบบผูกฐานวัตถุธรรมชาติ

ทุ่นแบบผูกฐานวัตถุธรรมชาติ
ทุ่นเชือกร้อยฐานธรรมชาติ ถือว่าเป็นทุ่นรูปแบบแรกที่มีการใช้ ริเริ่มโดยกลุ่มชาวประมง มีประโยชน์ในการบอกตำแหน่งจุดที่จะทำการประมง ไม่อาจระบุช่วงเวลาที่มีการใช้ได้อย่างแน่ชัด แต่ถือว่าทุ่นลักษณะนี้เป็นต้นแบบของการพัฒนาทุ่นผูกเรือแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้น

ในระยะต่อมา ปี พ.ศ. 2535 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันได้ทำการพัฒนาทุ่นแบบผูกฐานวัตถุธรรมชาติขึ้นมาเนื่องจากสภาพพื้นที่ไม่เหมาะสมที่จะใช้ทุ่นแบบฝังหมุด และการใช้ทุ่นเหล็กขนาดใหญ่นั้น มีข้อจำกัดในหลายๆ ด้าน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันมีสภาพพื้นท้องทะเลที่มีซอกโพรงปะการัง ก้อนหินใต้น้ำเยอะ จึงเป็นอุทยาแห่งแรกที่มีการใช้ทุ่นแบบผูกฐานวัตถุธรรมชาติ

ทุ่นแบบผูกฐานวัตถุธรรมชาติแบบดั้งเดิม

ส่วนประกอบของทุ่น
ทุ่นลอยหลัก มีรูปแบบทรงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 45 เซนติเมตร สีสมแดงมีท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว ผ่านตรงกลาง เพื่อให้เชือกร้อยผ่านตัวทุ่นได้ วัสดุทำจากพลาสติก Polyethylene แทน Fiberglass ที่เป็นแบบดั้งเดิม และภายในบรรจุด้วย Polyethylene foam แทน Styrofoam

ทุ่นแบบผูกฐานวัตถุธรรมชาติแบบดัดแปลง

สายยึดโยง เป็นเชือก Polyethylene ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 28-30 มิลลิเมตร โดยแบ่งเป็น 3 เส้น คือ เชือกเส้นที่ติดกับตัวทุ่น เชือกที่ติดกับฐานยึดทุ่น และเชือกเส้นกลางเชื่อมระหว่าง 2 เส้น โดยใช้วิธีการร้อยหูห่วงเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อเส้นเชือกได้โดยง่าย ฐานยึดทุ่น เป็นวัตถุธรรมชาติ อาทิ โพรงหิน ก้อนหิน โพรงปะการัง ที่เชือกสามารถร้อยผ่านได้ และมีขนาดพอเหมาะที่สามารถรับแรงกระชากจากเรือได้

การถักเชือกร้อยหูห่วง

ข้อดีของทุ่นเหล็กขนาดใหญ่
การติดตั้งไม่ต้องใช้อุปกรณ์หรือเทคนิคพิเศษที่ยุ่งยาก เพียงแค่นำเชือกไปร้อยผ่านก้อนหิน ก้อนปะการัง โขดหินใต้น้ำ เรือขนาดเล็กและเรือขนาดใหญ่ความยาวไม่เกิน 20 เมตร สามารถใช้ประโยชน์จากทุ่นชนิดนี้ได้

ข้อจำกัดของทุ่นเหล็กขนาดใหญ่
ทำให้เกิดทัศนียภาพใต้น้ำที่ไม่ดี และใช้ได้เฉพาะพื้นที่ที่มีก้อนปะการัง หรือก้อนหินที่มีซอกโพรงและขนาดพอเหมาะที่จะผูกเชือกได้และไม่เลื่อนหลุดเท่านั้น ไม่สามารถติดตั้งในพื้นที่ที่มีปะการังที่เป็นประเภทกิ่งหรือแผ่น เพราะอาจเกิดความเสียหายแก่ปะการัง ส่งผลให้ไม่อาจกำหนดจุดติดตั้งที่แน่นอนของทุ่นแบบผูกฐานวัตถุธรรมชาติได้ เพราะต้องอาศัยก้อนหิน ก้อนปะการัง และโขดหินที่มีรูและมีขนาดใหญ่เพียงพอ ข้อจำกัดอีกประการหนึ่งของทุ่นชนิดนี้คือ เชือกอาจจะไปครูดทำอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตเกาะติดในบริเวณที่ทุ่นนั้นไปผูกอยู่