ขนาด
ประเภทของทุ่น
ทุ่นเหล็กขนาดใหญ่

ทุ่นเหล็กขนาดใหญ่
ปี พ.ศ. 2534 กรมป่าไม้ร่วมมือกับกองทัพเรือในการจัดทำทุ่นสำหรับจอดเรือขนาดใหญ่ที่มีขนาดความยาวตั้งแต่ 15-30 เมตร โดยทำการติดตั้งในพื้นที่ที่เป็นพื้นทรายนอกแนวปะการัง และบริเวณที่ไม่ลาดชันนักในเขตอุทยานแห่งชาติทั้งหมด 10 แห่ง ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน อุทยานแห่งชาติตะรุเตา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา อุทยานแห่งชาติแหลมสน อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จำนวนทั้งหมด 30 ทุ่น

ส่วนประกอบของทุ่น
ทุ่นลอยหลัก มีรูปแบบทรงลูกข่าง เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 120 เซนติเมตร สีส้ม ทำด้วยเหล็กเคลือบสารกันสนิม ภายในกลวง มีห่วงเหล็กด้านบนและล่างเพื่อใช้เป็นรูร้อยผ่านเชือกสำหรับผูกเรือและสายโซ่ยึดโยงฐานด้านล่าง

สายยึดโยง เป็นโซ่ขนาดใหญ่ โดยแบ่งเป็นสองช่วงคือ ช่วงที่หนึ่งผูกติดกับฐานแท่นซีเมนต์จนถึงจุดยึดโยงและแยกออกเป็นสามเส้นขึงสายสมอ ช่วงที่สองจากจุดที่ยึดโยงถึงทุ่นลอยที่ผิวน้ำ

ฐานยึดทุ่น ประกอบด้วยสองส่วนคือ ส่วนที่เป็นแท่งซีเมนต์ขนาดใหญ่น้ำหนักประมาณ 500 กิโลกรัม และสมอทรายสามตัวตรึงฐานไว้ทำมุม 120 องศา เพื่อยึดกับฐานเคลื่อน

ทุ่นเหล็กขนาดใหญ่

ข้อดีของทุ่นเหล็กขนาดใหญ่
เป็นฐานที่แข็งแรงสามารถจอดเรือขนาดใหญ่ที่มีความยาวตั้งแต่ 15-30 เมตร ได้ และสามารถใช้ได้ในบริเวณที่มีน้ำลึกมากกว่า 15 เมตร

ข้อจำกัดของทุ่นเหล็กขนาดใหญ่
ทุ่นลอยทำด้วยเหล็กเกิดสนิมได้ง่าย อีกทั้งมีขนาดการติดตั้งและการเก็บขึ้นมาบำรุงรักษาทำได้ยากขุดทุ่นและค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมีราคาแพง