ขนาด
ประเภทของทุ่น
 • 9 มกราคม 2558
 • 511

ทุ่นเหล็กขนาดใหญ่

ทุ่นเหล็กขนาดใหญ่
ปี พ.ศ. 2534 กรมป่าไม้ร่วมมือกับกองทัพเรือในการจัดทำทุ่นสำหรับจอดเรือขนาดใหญ่ที่มีขนาดความยาวตั้งแต่ 15-30 เมตร โดยทำการติดตั้งในพื้นที่ที่เป็นพื้นทรายนอกแนวปะการัง และบริเวณที่ไม่ลาดชันนักในเขตอุทยานแห่งชาติทั้งหมด 10 แห่ง ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน อุทยานแห่งชาติตะรุเตา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา อุทยานแห่งชาติแหลมสน อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จำนวนทั้งหมด 30 ทุ่น

ส่วนประกอบของทุ่น
ทุ่นลอยหลัก มีรูปแบบทรงลูกข่าง เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 120 เซนติเมตร สีส้ม ทำด้วยเหล็กเคลือบสารกันสนิม ภายในกลวง มีห่วงเหล็กด้านบนและล่างเพื่อใช้เป็นรูร้อยผ่านเชือกสำหรับผูกเรือและสายโซ่ยึดโยงฐานด้านล่าง

สายยึดโยง เป็นโซ่ขนาดใหญ่ โดยแบ่งเป็นสองช่วงคือ ช่วงที่หนึ่งผูกติดกับฐานแท่นซีเมนต์จนถึงจุดยึดโยงและแยกออกเป็นสามเส้นขึงสายสมอ ช่วงที่สองจากจุดที่ยึดโยงถึงทุ่นลอยที่ผิวน้ำ

ฐานยึดทุ่น ประกอบด้วยสองส่วนคือ ส่วนที่เป็นแท่งซีเมนต์ขนาดใหญ่น้ำหนักประมาณ 500 กิโลกรัม และสมอทรายสามตัวตรึงฐานไว้ทำมุม 120 องศา เพื่อยึดกับฐานเคลื่อน

ทุ่นเหล็กขนาดใหญ่

ข้อดีของทุ่นเหล็กขนาดใหญ่
เป็นฐานที่แข็งแรงสามารถจอดเรือขนาดใหญ่ที่มีความยาวตั้งแต่ 15-30 เมตร ได้ และสามารถใช้ได้ในบริเวณที่มีน้ำลึกมากกว่า 15 เมตร

ข้อจำกัดของทุ่นเหล็กขนาดใหญ่
ทุ่นลอยทำด้วยเหล็กเกิดสนิมได้ง่าย อีกทั้งมีขนาดการติดตั้งและการเก็บขึ้นมาบำรุงรักษาทำได้ยากขุดทุ่นและค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมีราคาแพง

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • ปฏิทินทะเล
  ปฏิทินทะเล
 • ThaiToxicMarineLife
  ThaiToxicMarineLife
 • สมุทรศาสตร์
  สมุทรศาสตร์
 • วาฬ/โลมา
  วาฬ/โลมา
 • หาดในประเทศไทย
  จากการสำรวจแหล่งธรรมชาติประเภทหาดทรายทั่วประเทศ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปี 2560 พบว่ามีชายหาดรวม 521 แห่ง กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ 21 จังหวัด โดยอยู่ทางฝั่งอ่าวไทย 360 แห่ง แบ่งเป็นชายหาดที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) 49 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นๆ เช่น ท้องถิ่น กองทัพเรือ และส่วนราชการอื่นๆ อีก 311 แห่ง สำหรับข้อมูลชายหาดฝั่งทะเลอันดามัน พบว่ามีชายหาด 161 แห่ง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 78 แห่ง นอกเขตอุทยานแห่งชาติ 83 แห่ง
 • ความหลากหลายชีวภาพ
  ความหลากหลายชีวภาพ
 • ป่าชายเลน
  ป่าชายเลน
 • ปลานกแก้ว
  ปลานกแก้ว
 • ปลาฉลามวาฬ
  ปลาฉลามวาฬ