ขนาด
แหล่งท่องเที่ยววาฬ/โลมา
 • 23 เมษายน 2557
 • 421

บ้านตะเสะ-เกาะสุกร

บ้านตะเสะ-เกาะสุกร จังหวัดตรัง

บ้านตะเสะ-เกาะสุกร จังหวัดตรัง

บ้านตะเสะ-เกาะสุกร จังหวัดตรัง

กิจกรรม

ชมโลมาหลังโหนก กิจกรรมพายเรือ และที่พัก Home stay บนเกาะ

ช่วงเวลา

เดือนพฤศจิกายน-เดือนเมษายน

ติดต่อสอบถาม

เช่าเรือติดต่อ คุณปราโมทย์ เจริญฤทธิ์ โทร 08 9729 9907

การเดินทาง

จากตัวเมืองตรัง ผ่านสนามบินตรัง ไปตามทางหลวงหมายเลข 404 ขับผ่าน อ.ย่านตาขาวไปประมาณ 10 กม. จะเจอสี่แยก มีป้ายให้เลี้ยวขวาไปท่าเรือเกาะสุกร/บ้านตะเสะ ไปตามถนนหมายเลข 4235 มีป้ายบอกทางไปท่าเรือ จากถนนหมายเลข 404 จนถึงท่าเรือประมาณ 25 กม.

บ้านตะเสะ-เกาะสุกร จังหวัดตรัง

แผนที่การเดินทาง

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • พื้นที่อนุรักษ์
  หมายถึง พื้นที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ นิเวศ หรือวัฒนธรรมที่ควรจะอนุรักษ์ไว้สำหรับลูกหลานในอนาคต พื้นที่คุ้มครองถูกกำหนดขึ้นตามกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ เพื่อให้เกิดการจัดการในรูปแบบต่างๆ เช่น อุทยานแห่งชาติ ป่าสงวน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า การจัดการของพื้นที่คุ้มครองจะมีความหลากหลาย ตั้งแต่พื้นที่ที่มีการจำกัดการเข้าถึงของประชาชนจนถึงพื้นที่ ที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับต่างกัน พื้นที่คุ้มครองครอบคลุมทั้งพื้นที่บนบกและในทะเล
 • วาฬบรูด้า
  วาฬบรูด้า
 • ปลาฉลามวาฬ
  ปลาฉลามวาฬ
 • ความหลากหลายชีวภาพ
  ความหลากหลายชีวภาพ
 • ที่ดินชายฝั่ง
  ที่ดินชายฝั่ง
 • ปะการังเทียม
  ปะการังเทียม
 • ปูเสฉวนบก
  ปูเสฉวนบก
 • ป่าชายหาดและป่าพรุ
  ป่าชายหาดและป่าพรุ
 • น้ำทะเลเปลี่ยนสี
  ปรากฎการณ์น้ำเปลี่ยนสีเกิดจากการเพิ่มปริมาณสารอาหารบริเวณชายฝั่ง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้แพลงก์ตอนเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ปริมาณสารอาหารที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่นั้นมักเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์