ขนาด
แหล่งท่องเที่ยววาฬ/โลมา
บ้านตะเสะ-เกาะสุกร

บ้านตะเสะ-เกาะสุกร จังหวัดตรัง

บ้านตะเสะ-เกาะสุกร จังหวัดตรัง

บ้านตะเสะ-เกาะสุกร จังหวัดตรัง

กิจกรรม

ชมโลมาหลังโหนก กิจกรรมพายเรือ และที่พัก Home stay บนเกาะ

ช่วงเวลา

เดือนพฤศจิกายน-เดือนเมษายน

ติดต่อสอบถาม

เช่าเรือติดต่อ คุณปราโมทย์ เจริญฤทธิ์ โทร 08 9729 9907

การเดินทาง

จากตัวเมืองตรัง ผ่านสนามบินตรัง ไปตามทางหลวงหมายเลข 404 ขับผ่าน อ.ย่านตาขาวไปประมาณ 10 กม. จะเจอสี่แยก มีป้ายให้เลี้ยวขวาไปท่าเรือเกาะสุกร/บ้านตะเสะ ไปตามถนนหมายเลข 4235 มีป้ายบอกทางไปท่าเรือ จากถนนหมายเลข 404 จนถึงท่าเรือประมาณ 25 กม.

บ้านตะเสะ-เกาะสุกร จังหวัดตรัง

แผนที่การเดินทาง