ขนาด
แหล่งท่องเที่ยววาฬ/โลมา
 • 23 เมษายน 2557
 • 386

อ่าวขนอม

อ่าวขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่าวขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

กิจกรรม

ชมโลมาหลังโหนก เวทีพุ่มพวงลานหินและทิวทัศน์เขาพับผ้า พร้อมสักการะหลวงพ่อทวดที่เกาะนุ้ย (บ่อน้ำจืดกลางทะเล)

ช่วงเวลา

ปลายเดือนกุมภาพันธ์-เดือนสิงหาคม

ติดต่อสอบถาม

ท่าเทียบเรืออ่าวแขวงเภา และชมรมการท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ บ้านแหลมประทับ โทร. 08 0530 1765ม 08 9473 114

การเดินทาง

ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4 กรุงเทพฯ-ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร-สุราษฎร์ธานี แล้วใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 41 มุ่งหน้าสู่ จ.สุราษฎร์ธานี ผ่านสนามบินสุราษฎร์ธานีไปประมาณ 2.4 กม. เลี้ยวซ้ายไปตามถนนสาย 4153 เข้าสู่ทางหลวงสาย 401 (สุราษฎร์ธานี - นครศรีธรรมราช) ถึงแยกคลองเหลง (มีรูปปั้นปลาโลมา มองเห็นชัดเจน) เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 4014 ซึ่งเป็นเส้นทางเข้าสู่ อ.ขนอม เมื่อเข้าเขตตัวเมืองขนอมที่ตลาดสี่แยก ให้เลี้ยวซ้ายเข้าเมืองขนอม ผ่านหน้าที่ว่าการอำเภอ ตลาดบางโหนด ข้ามสะพานข้ามคลองขนอมไปจนถึงสามแยกบ้านแพง เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 4044 (บ้านน้ำโฉ-บ้านแพง) ประมาณ 7.3 กม. ถึงทางแยกท่าเรือเฟอร์รี่เก่า ให้เลี้ยวขวา ตรงไปอีกประมาณ 1.7 กม. จะถึงท่าเรืออ่าวแขวงเภา

แผนที่การเดินทาง

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • ที่ดินชายฝั่ง
  ที่ดินชายฝั่ง
 • อาณาเขตทางทะเล
  ประเทศไทย มีอาณาเขตทางทะเล (maritime zone) ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กว่า 350,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมากกว่า 2 ใน 3 ของอาณาเขตทางบก ที่มีอยู่ประมาณ 513,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีความยาวของชายฝั่งทะเล ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน รวมถึงช่องแคบมะละกาตอนเหนือ รวมความยาวชายฝั่งทะเลในประเทศไทยทั้งสิ้นกว่า 3,148.23 กิโลเมตร ครอบคลุม 23 จังหวัด
 • หญ้าทะเล
  หญ้าทะเล
 • คลื่นย้อนกลับ Rip Currents
  กระแสน้ำรูปเห็ด
 • ปะการังฟอกขาว
  ปะการังฟอกขาว เป็นสภาวะที่ปะการังสูญเสียสาหร่ายเซลล์เดียวที่อาศัยอยู่ภายในเนื้อเยื่อ ทำให้ปะการังอ่อนแอเพราะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอแลปะการังอาจตายไปในที่สุดถ้าหากไม่สามารถทนต่อสภาวะนี้ได้
 • ทุ่นในทะเล
  ทุ่นในทะเล
 • พื้นที่อนุรักษ์
  หมายถึง พื้นที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ นิเวศ หรือวัฒนธรรมที่ควรจะอนุรักษ์ไว้สำหรับลูกหลานในอนาคต พื้นที่คุ้มครองถูกกำหนดขึ้นตามกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ เพื่อให้เกิดการจัดการในรูปแบบต่างๆ เช่น อุทยานแห่งชาติ ป่าสงวน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า การจัดการของพื้นที่คุ้มครองจะมีความหลากหลาย ตั้งแต่พื้นที่ที่มีการจำกัดการเข้าถึงของประชาชนจนถึงพื้นที่ ที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับต่างกัน พื้นที่คุ้มครองครอบคลุมทั้งพื้นที่บนบกและในทะเล
 • งูทะเล
 • วาฬบรูด้า
  วาฬบรูด้า