ขนาด
แหล่งท่องเที่ยววาฬ/โลมา
 • 23 เมษายน 2557
 • 400

ปากแม่น้ำบางตะบูน

ปากแม่น้ำบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี

ปากแม่น้ำบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี

กิจกรรม

ดูนก ตกปลา ชมโลมาอิรวดี โลมาหัวบาตรหลังเรียบ และปลาวาฬบรูด้า

ช่วงเวลา

ตลอดทั้งปี

ติดต่อสอบถาม

คุณจำรูญ พงศ์พิทักษ์ โทร 0 3258 1233

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯ ไปตามถนนพระราม 2 ผ่าน จ.สมุทรสาคร และ จ.สมุทรสงคราม ข้ามสะพานพระพุทธเลิศล้านภาลัย (สะพานข้ามแม่น้ำแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม) ไปประมาณ 5.7 กิโลเมตร ให้เลี้ยวซ้ายตรงปั้ม ปตท. ทางเข้าคลองโคน จะมีป้ายบอกทางลัดไปชะอำ ตรงเข้าไปตามทางจนกระทั่งผ่านสถานีตำรวจภูธรยี่สาร ให้เลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทางจนกระทั่งถึงสะพานข้ามแม่น้ำบางตะบูน ให้เบี่ยงซ้ายลงสู่จุดกลับรถใต้สะพาน

แผนที่การเดินทาง

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • วาฬ/โลมา
  วาฬ/โลมา
 • ปลาฉลามวาฬ
  ปลาฉลามวาฬ
 • อุทยานใต้ทะเล
  อุทยานใต้ทะเล
 • ทุ่นในทะเล
  ทุ่นในทะเล
 • ขยะทะเล
  ขยะทะเล
 • หาดในประเทศไทย
  จากการสำรวจแหล่งธรรมชาติประเภทหาดทรายทั่วประเทศ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปี 2560 พบว่ามีชายหาดรวม 521 แห่ง กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ 21 จังหวัด โดยอยู่ทางฝั่งอ่าวไทย 360 แห่ง แบ่งเป็นชายหาดที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) 49 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นๆ เช่น ท้องถิ่น กองทัพเรือ และส่วนราชการอื่นๆ อีก 311 แห่ง สำหรับข้อมูลชายหาดฝั่งทะเลอันดามัน พบว่ามีชายหาด 161 แห่ง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 78 แห่ง นอกเขตอุทยานแห่งชาติ 83 แห่ง
 • เกาะในประเทศไทย
  เกาะ หมายถึง บริเวณที่ดิน หิน หรือทรายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยน้ำและอยู่เหนือน้ำตลอดเวลา ทั้งนี้เกาะอาจอยู่ในทะเล แม่น้ำ หรือที่ลุ่มขัง เช่น บึง หรือทะเลสาบก็ได้
 • สมุทรศาสตร์
  สมุทรศาสตร์
 • กัดเซาะชายฝั่ง
  ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 3,151 กิโลเมตร ครอบคลุมจังหวัดชายฝั่งทะเล 23 จังหวัดโดยชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย มีความยาว 2,040 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด และชายฝั่งทะเลด้านอันดามัน มีความยาว 1,111 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลรวม 6 จังหวัด