ขนาด
แหล่งท่องเที่ยววาฬ/โลมา
 • 22 เมษายน 2557
 • 617

ปากแม่น้ำบางปะกง

ปากแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปากแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปากแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

กิจกรรม

ชมโลมาอิรวดี และโลมาหลังโหนก

ช่วงเวลา

ปลายเดือนตุลาคม – พฤษภาคม

ติดต่อสอบถาม

เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โทร 0 3857 3411-2 ต่อ 121 หรือคุณสุทิน โคเจริญ ชาวประมงพื้นบ้าน โทร 08 1488 8618

การเดินทาง

จากทางหลวงหมายเลข 7 กรุงเทพฯ-ชลบุรี (Motorway) ออกไปตามเส้นทาง 314 มุ่งหน้าไปยัง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา จากนั้นเลี้ยวซ้าย ไปยังเส้นทางหมายเลข 3 บางนา-ตราด เบี่ยงขวาเข้าสู่เส้นทางหลัก มุ่งหน้าไปยัง จ.ชลบุรี ข้ามสะพานแม่น้ำบางปะกง ขับผ่านโรงไฟฟ้าบางปะกงให้กลับรถ แล้วชิดซ้ายเพื่อเบี่ยงซ้าย ออกทางคู่ขนาน ก่อนข้ามแม่น้ำบางปะกง เลี้ยวซ้าย เข้าเทศบาลตำบลท่าข้าม จากนั้นตรงไป เมื่อพบวงเวียน (มีรูปปั้นปลาโลมา) ให้เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนเทศบาลท่าข้าม 2 มุ่งหน้าไปจนสุดทางที่ท่าเรือหมู่ 1 ต.ท่าข้าม หรือ จากถนนสายบางนา-ตราด มุ่งหน้าสู่ จ.ชลบุรี (วิ่งเส้นล่างทางด่วนบางนา-ชลบุรี) ข้ามสะพานแม่น้ำบางปะกง ขับผ่านโรงไฟฟ้าบางปะกง ให้กลับรถ แล้วชิดซ้าย เพื่อเบี่ยงซ้ายก่อนข้ามแม่น้ำบางปะกง เลี้ยวซ้ายเข้าเทศบาลตำบลท่าข้าม เมื่อพบวงเวียน (มีรูปปั้นปลาโลมา) ให้เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนเทศบาลท่าข้าม 2 มุ่งหน้าไปจนสุดทางที่ท่าเรือหมู่ 1 ต.ท่าข้าม

แผนที่การเดินทาง

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • ป่าชายหาดและป่าพรุ
  ป่าชายหาดและป่าพรุ
 • ที่ดินชายฝั่ง
  ที่ดินชายฝั่ง
 • ปลานกแก้ว
  ปลานกแก้ว
 • อาณาเขตทางทะเล
  ประเทศไทย มีอาณาเขตทางทะเล (maritime zone) ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กว่า 350,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมากกว่า 2 ใน 3 ของอาณาเขตทางบก ที่มีอยู่ประมาณ 513,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีความยาวของชายฝั่งทะเล ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน รวมถึงช่องแคบมะละกาตอนเหนือ รวมความยาวชายฝั่งทะเลในประเทศไทยทั้งสิ้นกว่า 3,148.23 กิโลเมตร ครอบคลุม 23 จังหวัด
 • ขยะทะเล
  ขยะทะเล
 • พะยูน
  พะยูน
 • หาดในประเทศไทย
  จากการสำรวจแหล่งธรรมชาติประเภทหาดทรายทั่วประเทศ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปี 2560 พบว่ามีชายหาดรวม 521 แห่ง กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ 21 จังหวัด โดยอยู่ทางฝั่งอ่าวไทย 360 แห่ง แบ่งเป็นชายหาดที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) 49 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นๆ เช่น ท้องถิ่น กองทัพเรือ และส่วนราชการอื่นๆ อีก 311 แห่ง สำหรับข้อมูลชายหาดฝั่งทะเลอันดามัน พบว่ามีชายหาด 161 แห่ง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 78 แห่ง นอกเขตอุทยานแห่งชาติ 83 แห่ง
 • ปะการังเทียม
  ปะการังเทียม
 • เกาะในประเทศไทย
  เกาะ หมายถึง บริเวณที่ดิน หิน หรือทรายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยน้ำและอยู่เหนือน้ำตลอดเวลา ทั้งนี้เกาะอาจอยู่ในทะเล แม่น้ำ หรือที่ลุ่มขัง เช่น บึง หรือทะเลสาบก็ได้