ขนาด
แหล่งท่องเที่ยววาฬ/โลมา
 • 22 เมษายน 2557
 • 532

อ่าวตราด

อ่าวตราด จังหวัดตราด

อ่าวตราด จังหวัดตราด

กิจกรรม

ชมโลมาอิรวดีและโลมาหลังโหนก

ช่วงเวลา

ปลายเดือนตุลาคม-พฤษภาคม

ติดต่อสอบถาม

เช่าเรือ ที่ อบต.แหลมกลัด โทร 0 3958 4233

การเดินทาง

ใช้ทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ไป จ.ตราด ก่อนเข้าตัวเมืองตราด จะพบโรงพยาบาลกรุงเทพตราดทางขวามือ ให้เลี้ยวซ้ายไปตามถนนสาย 318 (ปัจจุบันคือ ทางหลวงหมายเลข 3) ขับไปประมาณ 27 กิโลเมตร จะพบแยกขวามือ เลี้ยวขวาไปตามถนน 3025 ประมาณ 4 กิโลเมตร ให้เลี้ยวขวาไปตามถนนหมายเลข 3292 เป็นระยะทาง 1.4 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายไปตามทางจะพบท่าเรือ

แผนที่การเดินทาง

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • งูทะเล
 • คลื่นย้อนกลับ Rip Currents
  กระแสน้ำรูปเห็ด
 • ความหลากหลายชีวภาพ
  ความหลากหลายชีวภาพ
 • แมงกะพรุนพิษ
  เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง จัดอยู่ในไฟลัมไนดาเรีย (Cnidaria) เช่นเดียวกันกับดอกไม้ทะเล (sea anemones) และปะการัง แมงกะพรุนที่พบได้บ่อยที่สุดจัดอยู่ในกลุ่ม Scyphozoa
 • เกาะในประเทศไทย
  เกาะ หมายถึง บริเวณที่ดิน หิน หรือทรายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยน้ำและอยู่เหนือน้ำตลอดเวลา ทั้งนี้เกาะอาจอยู่ในทะเล แม่น้ำ หรือที่ลุ่มขัง เช่น บึง หรือทะเลสาบก็ได้
 • ThaiToxicMarineLife
  ThaiToxicMarineLife
 • ปูเสฉวนบก
  ปูเสฉวนบก
 • เต่ามะเฟือง
  เต่ามะเฟือง
 • กัดเซาะชายฝั่ง
  ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 3,151 กิโลเมตร ครอบคลุมจังหวัดชายฝั่งทะเล 23 จังหวัดโดยชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย มีความยาว 2,040 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด และชายฝั่งทะเลด้านอันดามัน มีความยาว 1,111 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลรวม 6 จังหวัด