ขนาด
วาฬบรูด้า Photo ID

เจ้าวันใหม่

BW01 jao first01

ครีบหลัง : รอยแหว่งตรงกลาง

ลำตัว : แผลบนลำตัวอยู่ด้านขวาหน้าครีบหลัง

ปาก : ลายขอบปากด้านซ้าย

BW01 jao first02