ขนาด
วาฬบรูด้า Photo ID

แม่ข้าวเหนียว

ครีบ : รูปสามเหลี่ยม เว้าเล็กน้อย ปลายแหลม ปาก : ลายใต้คาง ลายขอบปากด้านซ้ายและขวา และจุดดำที่ปลายปากด้านขวา

09bw26 mae khaonaew01

bw26 mae khaonaew02