ขนาด
วาฬบรูด้า Photo ID

แม่ตองอ่อน

ครีบหลัง : โค้งเว้า ปลายครีบแหลม และงอนเล็กน้อย ลำตัว : รอยหลุมตื้น 1 รอย หน้าครีบหลัง ปาก : จุดสีดำ และลายขอบปากด้านขวา

13

bw24 mae tongon02