ขนาด
วาฬบรูด้า Photo ID

แม่สาคร

ครีบ : ตั้ง เว้าเล็กน้อย ปลายแหลม ปาก : แผลขนาดใหญ่บนเพดานปาก จุดสีดำ 2 จุด ด้านล่างขวา ลายขอบปากด้านขวา และลายที่คาง

04bw22 mae sakhon01

bw22 mae sakhon02