ขนาด
วาฬบรูด้า Photo ID

เจ้าสุขใจ

ครีบหลัง : โค้งเว้า ปลายมน ปาก : แถบยาวสีดำที่เพดานปากด้านซ้าย จุดดำ 2 จุด ที่เพดานปากด้านซ้าย

27BW21 jao sukjai01

BW21 jao sukjai02