ขนาด
วาฬบรูด้า Photo ID

แม่วันสุข

ครีบหลัง : โค้งเว้ามาก ปลายแหลม ปาก : ลายขอบปากด้านซ้ายและขวา จุดดำขนาดเล็ก ที่ปลายปากด้านขวา จุดดำ 3 จุด ที่เพดานปากด้านล่างซ้ายใกล้มุมปาก

22BW20 mae wansuk01

BW20 mae wansuk02